Category Banner bg Category Banner bg

Aerospace & Defense

Osnov razvoja danas svima dostupnih modernih tehnologija

Gotovo sve moderne komercijalne inovacije vuku svoje korene iz A&D (Aerospace & Defence) sektora. Internet, bežična komunikacija, sateliti, navigacija i mnoge druge stvari koje čine okosnicu modernog sveta započele su svoj razvoj za potrebe ovog sektora. Mi se konstantno trudimo da svojim znanjem i ekspertizom pomognemo implementaciju najnovijih rešenja kao i pomeranje granica tehnoloških inovacija.

Ponuda proizvoda

Metro & Transport testing

Ručni, prenosivi merni instrumenti za testiranje Ethernet mreža i servisa do 400 Gbps prema industrijskim standardima RFC2544, Y.1564, RFC6349 i na slojevima L2-4. Uređaji podržavaju tehnol...

Virtual Network Testing

Viavi NITRO FUSION je platforma za ispitivanje i merenja virtuelnih i hibridnih mreža, koja prati i osigurava performanse mreže i verifikuje SLA do L4. Virtuelne i hardverske probe čine osnovu...

L2-7 Emulation & Stress testing

Cilj platformi je generisanje saobraćajnih scenarija za testiranje mrežnih elemenata (NE) pre puštanja u rad. Uređaji podržavaju generisanje i analizu L2-3 saobraćaja, emulaciju protokola za r...

Fusion splicing machines

Fuzioni splajser služi za spajanje optičkih vlakana, a kvalitet spoja se ogleda u slabljenju koje unosi i najviše zavisi od pripreme vlakana i tehnologije poravnavanja tokom spajanja. Nisko sl...

Splicing accessories

Komplet alata za obradu optičkih kablova i noževi za sečenje pojedinačnih SM i MM optičkih vlakana neophodan su pribor svakog seta za splajsovanje. Kompleti alata su namenjeni za upotrebu u te...

SmartOTDR

Viavi SmartOTDR je portabilni terenski uređaj za OTDR merenja na singlmodnim vlakanima sa dinamikom 40/40/41dB na 1310/1550/filterisanoj 1650nm talasnoj dužini. Instrument poseduje jednosta...

Modular Test Platforms

Portabilne i modularne Viavi platforme MTS-2000 i MTS-4000 su prilagođene za rad na terenu i podržavaju veliki broj izmenjivih mernih modula za OTDR merenja na SM i MM optičkim vlaknima, OSA (...

Advanced Test Platforms

Napredne portabilne modularne platforme su pored standardnih OTDR merenja namenjene za napredna merenja poput CD, PMD, AP (Attenuation Profile), OSA i DTS čime se omogućava kompletna karakteri...

pogledaj još 8 / 11
This site is registered on wpml.org as a development site.