Privacy bg Privacy bg

Politika privatnosti

Privacy main bg

Naš sajt www.ibis-instruments.com poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo ispod, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije i podatke koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Registracijom za bilo koju uslugu na našem sajtu www.ibis-instruments.com, pristajete na prikupljanje, pružanje, upotrebu, obradu i prenošenje ličnih podataka i informacija o Vama pod uslovima ove politike, pri čemu će IBIS-INSTRUMENTS u svemu postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka ili se ne slažete s nekim drugim delom ove politike molimo Vas da ne koristite internet stranu IBIS-INSTRUMENTS d.o.o.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br. 87/2018). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja sudskog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.
Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Prikupljanje informacija

Na nekim delovima našeg sajta, kao što je recimo registracija, moramo tražiti lične informacije o Vama kako bi Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite ili registracija za neke od događaja koje organizuje IBIS-INSTRUMENTS d.o.o.. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara svaki put kada nam pošaljete svoje podatke e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona ili imejl adresu i sl. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši e-mailovi i pitanja koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o Vama. Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije a da niste svesni toga. Na primer, u cilju poboljšavanja i prilagođavanja internet prezentacije vašim potrebama, sakupljamo od Vas podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili. Koristimo dokumente „cookies“ i druge Internet tehnologije za održavanje naše prezentacije na internetu i programe u vezi sa elektronskom poštom pri čemu ne koristimo ove tehnologije da bismo sakupljali ili čuvali Vaše lične podatke. (Saznajte više o tome u odeljku “Politika o korišćenju kolačića” na našim stranama).

Upotreba sakupljenih informacija

Kada posetite naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.
Ukoliko nam sami pošaljete svoje lične podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo kako bi ih IBIS-INSTRUMENTS d.o.o. upotrebljavao za poboljšanje usluga (na primer: slanjem informacija o proizvodima ili slanjem ponuda). U slučaju kada tražimo druge lične informacije, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom onlajn formulara ili putem imejla), čime ćete biti obavešteni o procesu prikupljanja informacija. Informacije koje nam Vi dostavite ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja ili odgovore koje ste zatražili u vezi sa Vašim informacijama kao i za pružanje i personalizovanje naših usluga.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam ovim putem dostavite, skladište se bezbedno na odgovarajući način i njima mogu pristupati zaposleni u IBIS-INSTRUMENTS d.o.o. i druga povezana lica u okviru naše kompanije i mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali pristanak. Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim u slučajevima kada to zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Bezbednost

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše.

Deca

IBIS-INSTRUMENTS d.o.o. savetuje roditelje i korisnike da nauče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. IBIS-INSTRUMENTS d.o.o. ne želi i nema nameru da prikuplja lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da dostavljaju lične informacije na sajt.

Drugi vebsajtovi

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Promena podataka

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u vezi sa politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu info@ibis-instruments.com ili uz pomoć kontakt podataka koji se nalaza u “footeru” našeg sajta ili na kontakt strani. Dobrodošla su sva Vaša pitanja i predlozi.

Izmena politike privatnosti

Svako korišćenje sajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj ove Politike privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena Politike privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.

This site is registered on wpml.org as a development site.