Privacy bg Privacy bg

Uslovi korišćenja

Privacy main bg

Hvala vam što ste posetili naš vebsajt www.ibis-instruments.com (u daljem tekstu: Sajt). Pre korišćenja našeg sajta, pažljivo pročitajte sledeće uslove za njegovo korišćenje. Svaka poseta našem sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da ne koristite naš sajt. Sadržaj na ovim stranama omogućio vam je IBIS-INSTRUMENTS d.o.o., ul. Tošin bunar 272, 11070, Novi Beograd, Srbija (u daljem tekstu: IBIS-INSTRUMENTS). Informacije koje se nalaze na ovom sajtu su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na www.ibis-instruments.com. Posetom i korišćenjem ovog sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja prihvatate iste. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava – vlasništvo sadržaja

Sadržaj koji se nalazi na stranicama sajta je vlasništvo IBIS-INSTRUMENTS-a, u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Svaka neovlašćena upotreba sadržaja, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola od IBIS-INSTRUMENTS. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju.
Ne smete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja IBIS-INSTRUMENTS. Kao uslov za vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. Zabranjeno je korišćenje Sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, izazivačkog ili pornografskog materijala kojim se krše važeći zakonski propisi.
Izmenama teksta na ovoj stranici sajta, IBIS-INSTRUMENTS može izmeniti uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama te bi trebalo da posetite ovu stranicu s vremena na vreme da biste se informisali o trenutno važećim uslovima korišćenja. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane zakonskim aktima. IBIS-INSTRUMENTS neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih izmena. Navedene izmene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranama.

Ograničenje pristupa

Nepoštovanje uslova i napomena navedenih na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja, a vi morate odmah uništiti sve primerke materijala koje posedujete ili su pod vašom kontrolom. IBIS-INSTRUMENTS zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Privatnost podataka

Da bi ispunili vaše zahteve i potrebe, IBIS-INSTRUMENTS prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog sajta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam pružimo kvalitetnu uslugu, kao i da vas obavestimo o trenutnim poslovnim aktuelnostima. IBIS-INSTRUMENTS se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta te da će njihove lične podatke prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. IBIS-INSTRUMENTS poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Lične podatke koje korisnik ostavi na sajtu IBIS-INSTRUMENTS-a i ostale podatke o korisniku, IBIS-INSTRUMENTS neće davati na uvid trećoj strani sem u zakonom izričito predviđenim slučajevima. Dostavljanjem ličnih podataka na sajt smatraće se da ste dali pristanak da IBIS-INSTRUMENTS prikuplja i obrađuje iste u skladu sa zakonom.
Svi lični podaci (vaše ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i sl.) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, IBIS-INSTRUMENTS će koristiti u skladu sa Politikom privatnosti Sajta. Bilo koja druga saopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni. Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Registrovane oznake – Logotip

Logotip IBIS-INSTRUMENTS je u vlasništvu IBIS-INSTRUMENTS-a. Na sajtu se mogu naći i zaštitni znaci i oznake drugih kompanija sa kojima IBIS-INSTRUMENTS sarađuje i čija rešenja prodaje. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka i to predstavlja kršenje zakona. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Opšte odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. IBIS-INSTRUMENTS, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane IBIS-INSTRUMENTS-a u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.
IBIS-INSTRUMENTS ulaže velike napore da sajt bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (recimo, primenom skenera za virus) pre nego što preuzmete dokumente i podatke sa sajta. IBIS-INSTRUMENTS ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga i informacija ponuđenih na sajtu, niti da će te usluge i informacije uvek biti na raspolaganju.

This site is registered on wpml.org as a development site.