Category Banner bg Category Banner bg

RF & Microwave

Upravljajte radio spektrom na pravi način

Radio-frekvencijski i mikrotalasni inženjering čini mnoge aspekte našeg svakodnevnog života, od mobilnih telefona i wi-fi, preko radija i radarskih sistema.

Upravljanje radio spektrom treba da bude pametno i efikasno kako bi se sprečile smetnje između različitih korisnika, kako bi se maksimizirale mogućnosti za korisnike u smislu povezanosti i održivosti, i da bi se podstakle inovacije i usluge na tržištu.

Ibis Instruments je specijalizovan za nabavku RF i mikrotalasne opreme za testiranje potrebne za izgradnju i održavanje ovih sistema i usluga.

Ponuda proizvoda

EMF field measurement and personal monitors

Zaštita zaposlenih od zdravstvenih rizika usled EMP na radnom mestu postala je danas jedna od veoma važnih stvari. Glavni cilj je da se spreči da zaposleni budu izloženi velikoj jačini polja ...

EMF monitoring

Wavecontrol-ov MonitEM je sistem za permanentno praćenje koji omogućava kontinuirano ispitivanje nivoa emisije bilo kog izvora elektromagnetnog zračenja (antene mobilnih telefona, WiFi, visoko...

Network Surveillance

Bezbednost mobilne mreže je u vašim rukama. Od pogrešno konfigusane ćelije operatora do opreme za nadzor, BTS hunter je alat za otkrivanje sumnjivih aktivnosti u mobilnim mrežama u okruženju....

IMSI CATCHER WITH PUBLIC NUMBER DETECTION

Mobilni, taktički sistem dizajniran za izdvajanje identiteta sa mobilnih uređaja u svojoj operativnoj zoni. Glavne karakteristike koje pruža ovaj sistem su: Prisluškujte odlazn...

SIGINT, COMINT and EW

Napravljen za zahtevna okruženja, robusni TCI hardver je dostupan u nizu konfiguracija dizajniranih za vojne misije. Pored sistema sa rad na fiksnim lokacijama, TCI rešenja su dostupna integri...

Spectrum monitoring

TCI nudi kompletanu porodicu rešenja za pružanje kompletne slike aktivnosti korisnika spektra u licenciranim i nelicenciranim opsezima. Nadovezujući se na nasleđe dostignuća razvoja DF siste...

Spectrum management

ICS Manager je rešenje koje integriše i automatizuje svakodnevne funkcije regulatora spektra na civilnim i vojnim tržištima. Njegov moćni mehanizam baze podataka omogućava automatizaciju slože...

Radio planning

U svetu u kome se resursi spektra stisnu da bi se postigla maksimalna efikasnost i kapacitet, mrežni operateri moraju da obezbede da su njihove mreže pouzdane, fleksibilne i da ne trpe smetnje...

pogledaj još 8 / 15
This site is registered on wpml.org as a development site.