Please enter your email address so you can download the brochure

EMF field measurement and personal monitors

Zaštita zaposlenih od zdravstvenih rizika usled EMP na radnom mestu postala je danas jedna od veoma važnih stvari.
Glavni cilj je da se spreči da zaposleni budu izloženi velikoj jačini polja tokom dužeg vremenskog perioda.
Wavecontrol nudi uređaje za merenje EMF polja i personalne monitore.

 • SMP3 je instrument za merenje elektromagnetnih polja. Njegov frekvencijski opseg je određen karakteristikama sonde. Dostupan je niz kompatibilnih sondi, od DC (0 Hz) do 60 GHz.

  Kombinuje tri instrumenta u jednom koji imaju svrhu: merenja statičkog polja, širokopojasna merenja i selektivna merenja (FFT), uključujući procene % direktnog izlaganja EMF-u naspram limita korišćenjem metode Weighted Peak Method (WPM) do 10MHz. SMP3 je razvijen da zadovolji potrebe za procenom lične bezbednosti u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima. Njegova svestranost čini ga savršenim mernim alatom za mnoge različite sektore i industrije kao što su železnica, energetika, proizvodnja, hemijska, medicinska, odbrambena, RFID i EAS, telekomunikacije, itd.

 • WaveMon porodica se sastoji od RF i LF personalnih monitora za merenje izloženosti ljudi EMF polju. Napravljeni su da vas upozore na prekomerno izlaganje visokofrekventnom EM polju.

Njegova tehnologija prati telekomunikacione sisteme sledeće generacije, uključujući 5G mreže, i posebno je korisna ljudima koji rade u blizini TV, radio ili telekomunikacionih antena.

Wavecontrol nudi tri personalna monitora koji se razlikuju od opsega frekvencija koje pokrivaju:

 • Vavemon RF -8 za visoke frekvencije EM polja do 8 Ghz
 • Vavemon RF -60 za visoke frekvencije EM polja do 60 Ghz
 • Vavemon LF -400 ili niskofrekventna H merenja do 400 KHz.

Korisni linkovi:

Saznajte više o ovom proizvodu

  Tošin bunar 272, 11000 Belgrade, Serbia
  +381 11 715 22 01
  This site is registered on wpml.org as a development site.