Please enter your email address so you can download the brochure

L2-7 Emulation & Stress testing

Cilj platformi je generisanje saobraćajnih scenarija za testiranje mrežnih elemenata (NE) pre puštanja u rad. Uređaji podržavaju generisanje i analizu L2-3 saobraćaja, emulaciju protokola za rutiranje visokih performansi, kao i generisanje saobraćaja, merenje performansi i QoE parametara na aplikativnom nivou L4–7  uz emulaciju korisnika.

Rešenje smanjuje vreme testiranja konfiguracijom protokola zasnovanih na vizuelnoj topologiji i sveobuhvatne analitike sa detaljnim i naučenim informacijama. Pruža se pouzdan način za identifikovanje mrežnih i aplikativnih izazova u laboratoriji i simulaciju realnih uslova  pre puštanja u produkciju. Rešenje pomaže u optimizaciji SLA parametara analizom uticaja novih rollout-a i rasta pretplatnika na postojeće usluge, kao i definisanje šablone za brži uvid u greške i QoE u realnom vremenu.

Korisni linkovi:

IxNetwork Overview video

IxNetwork Web Edition video

IxLoad Overview video

IxLoad Getting Started guide video

Network Emulator II introduction video

Saznajte više o ovom proizvodu

    Tošin bunar 272, 11000 Belgrade, Serbia
    +381 11 715 22 01
    This site is registered on wpml.org as a development site.