Please enter your email address so you can download the brochure

Real time spectrum analyzers

Dodajte mogućnosti analize spektra u realnom vremenu postojećem analizatoru spektra konfigurisanjem opcije za analizu spektra u realnom vremenu (RTSA). Analizatori spektra UXA, PXA, MXA X serije ili FieldFox u realnom vremenu obezbeđuju kontinuiranu akviziciju RF signala, uključujući signale niskog nivoa koji se javljaju u blizini spektra signala visokih nivoa.

Sa svojim mogućnostima uslovnog trigerovanja mogu detektovati prolazne ili povremene signale u spektru i iniciraju snimanje, merenje i prikaz signala sa mogućnošću:

 • Detekcije signala trajanja 3,33 ns sa 100% verovatnoćom presretanja (POI)
 • Skeniranja do 510 MHz propusnog opsega u realnom vremenu
 • Analize signala u realnom vremenu do frekvencija THz sa eksternim mikserom
 • Detekcije signala niskih nivoa u prisustvu signala visokih nivao sa dinamičkim opsegom do 78 dB bez psisustva parazitnih harmonika
 • Identifikacije i snimanja signala interferencije pomoću unsosa frekventne maske i vremenski kvalifikovanih trigera
 • 5G merenja na terenu sa analizom spektra u realnom vremenu u opsegu do 120 MHz.

Korisni linkovi:

Saznajte više o ovom proizvodu

  Tošin bunar 272, 11000 Belgrade, Serbia
  +381 11 715 22 01
  This site is registered on wpml.org as a development site.