Uradi više zadataka sa manje resursa

Usled činjenice da terenska radna snaga generiše osetljive operativne troškove za organizaciju te da mora da podrži poslovne potrebe što efikasnije i efektivnije s ciljem poboljšanja orijentisanosti ka kranjim korisnicima kao jednog od ključnih elemenata poslovne transformacije, transformacija procesa vezanih za terenske operacije je neizbežna. Shodno tome da se radno vreme terenskog tehničara ne može sačuvati već samo bolje iskoristiti, organizacije svih veličina jasno razumeju prednosti automatskog raspoređivanja radnih zadataka i mobilnu komunikaciju u realnom vremenu. Ibis Instruments ponuda za WorkForce Management omogućava organizacuji da dramatično smanji operativne troškove vezane za terenske aktivnosti omogućavajući povećanu produktivnost, izvršenje većeg broja zadataka sa manje terenskih tehničara. Rešenje će omogućiti implementaciju procesa vezanih za terenske aktivnosti sa jasnom raspodelom odgovornosti koja je podržana kroz operativne izveštaje i analitiku kako bi se one u potpunosti razumele i omogućile jasnu podršku za razne programe nagrađivanja terenskih tehničara.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".