Visok nivo fleksibilnosti, automacije i kontinuiranog poboljšanja

Ibis Instruments ponuda za enterprise integracije i Business Process Management će omogućiti vašem okruženju da bude dinamično sa visokim nivoom fleksibilnosti i adaptibilinosti da podrži poslovne potrebe i efikasne poslovne procese radi brže isporuke proizvoda u ponudi i servisa na tržište. Osnovni cilj jeste podrška poslovnoj inovativnosti kako bi se dobila ključna prednost u odnosu na konkurenciju na današnjem zahtevnom tržištu.

Rešenja za Enterprise Integracije omogućavaju integraciju podataka i aplikacija u okviru celokupnog IT okruženja bez obzira na platforme, protokole i format podataka koji se koriste. Negujući principe servisno orijentisane arhitekture, Ibis Instruments ponuda smanjuje kompleksnost integracije aplikacija i servisa, povećava poslovnu agilnost i smanjuje troškove kroz fleksibilno rešenje koje eliminiše point-to-point veze u okviru IT infrastrukture. Rešenje omogućava razvoj novih poslovnih servisa bez uticaja na postojeće IT okruženje te shodno tome fokus prenosi na ključne poslovne inicijative umesto održavanja IT infrastrukture.

Business Process Management rešenje poboljšava vidljivost i kontrolu poslovnih procesa te zadovoljava potrebe korisnika sa doslednošću i kvalitetom. Ibis Instruments ponuda za Business Process Management omogućava automaciju, optimizaciju i kontinualno poboljšanje poslovnih procesa. Rešenje razbija funkcionalne silose u okviru organizacije poslovne procese čini efikasnijim i efektivnijim kako bi se omogućio brži „time to value“.

Odluke su deo svakodnevnih poslovnih operacija i dešavaju se u realnom vremenu u trenutku izvršenja poslovnih interakcija. Odluke kontrolišu naredne korake poslovnog procesa ili donose finalni izlaz samog procesa. Uključenje poslovnih pravila i automacija odluka u okviru koda postojećih softverskih rešenja dovodi do otežanog održavanja i adaptacije pogotovo što komunikacija između biznis segmenta i IT segmenta u okviru kompanije uključuje nerazumevanje i frustraciju. Ibis Instruments ponuda za Business Rules Management omogućava visok nivo agilnosti implementiranih poslovnih procesa kroz ekstrakciju poslovnih pravila i logike odlučivanja sa raznih mesta gde su oni trenutno implementirani u centralizovanu biblioteku i njihovu automaciju. Poslovna pravila su na raspolaganju ljudima iz biznisa radi izmene pravila u biznis kontekstu kako bi se adaptirala trenutnom poslovnim potrebama, bez potrebe direktnog uključenja IT odeljenja.

Business Process Management omogućava implementaciju niza poslovnih procesa u različitim industrijama koji su podržani kroz enterprise integracije i Business rules Management. Catalog-driven Order Handling proces predstavlja jedan primer kompleksnog poslovnog procesa koji se izvršava u okviru više različitih poslovnih jedinica i sistema u okviru kompanije koji se implementira kroz Business Process Management rešenje i Enterprise Product Catalog.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".