Razumite šta imate i u potpunosti iskoristite

Poboljšajte vidjlivost i kontrolu nad kritičnim asetima radi dobijanja maksimalne produktivnosti i smanjenja operativnih troškova i troškova održavanja jer aseti nose osetljivu količinu operativnih troškova u „asset-centric“ kompanijama. Ibis Instruments ponuda za Enterprise Asset Management omogućava efikasan menadžment kompletnog životnog ciklusa aseta , kontrolu svih aspekata aseta uključujući kontrolu nad operativnim troškovima i adekvatne faze planiranja i akvizicije koje omogućavaju organizacijama da adresiraju ključne izazove što efikasnije.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".