Razumite šta imate i u potpunosti iskoristite

Poboljšajte vidjlivost i kontrolu nad kritičnim asetima radi dobijanja maksimalne produktivnosti i smanjenja operativnih troškova i troškova održavanja jer aseti nose osetljivu količinu operativnih troškova u „asset-centric“ kompanijama. Ibis Instruments ponuda za Enterprise Asset Management omogućava efikasan menadžment kompletnog životnog ciklusa aseta , kontrolu svih aspekata aseta uključujući kontrolu nad operativnim troškovima i adekvatne faze planiranja i akvizicije koje omogućavaju organizacijama da adresiraju ključne izazove što efikasnije.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".

Ibis