Napredna automatizacija procesa uz minimalne troškove i rizik.

Robotska automatizacija procesa (RPA) –je jednostavan koncept pri kojem softverski „robot“ imitira rutinske interakcije između čoveka i kompjutera. Omogućujući automatizaciju manuelnih i repetativnih ljudskih zadataka I aktivnosti.

Šta mogu softverski roboti?

Ovo su neki od zadataka koji se lako mogu prepustiti robotima

Prijavljivanje na bilo koju aplikaciju

Čitanje i upis u u baze podataka

Povezivanje na sisteme za programiranje aplikacija (API)

Otvaranje mejlova i priloga

Premeštanje datoteke i fascikle

Kopiranje podatke sa interneta

Izvlačenje sadržaje iz dokumenata, PDF dokumenata, mejlova i obrazaca

Vršenje obračuna

RPA može da pomogne sa:

INTENZIVNIM ZADACIMA SA RUČNIM RADOM

Ručni poslovi koji se ponavljaju (obično male vrednosti a velike učestalosti) često proizilaze iz zastarelih sistema koji nisu fleksibilni i nisu integrisani u druge oblasti bankarskih sistema. To vodi do niskog zadovoljstva poslom, morala i produktivnosti, kao i nedostatka slobode da se vrše važniji poslovi poput rešavanja problema ili dodavanja vrednosti interakcijama sa kupcima.

ZASTARELIM SISTEMIMA

U mnogim slučajevima [ERP sistemi] primoravaju kompanije da ponovo projektuju svoje poslovne procese kako bi prilagodili logiku softverskih modula za pojednostavljivanje protoka podataka u celoj organizaciji.

PAPIRNIM DOKUMENTIMA

Mnogi računovodstveni dokumenti, poput faktura, porudžbenica, izveštaja o troškovima, pa čak i čekovi, i dalje se obrađuju na fizičkom papiru.

NESTRUKTURANIM FORMATIMA

Kada se podaci izvuku, često uzimaju oblik nestrukturisanih informacija ili se sastoje od prirodnog jezika koji ljudi razumeju, ali većina softvera ne može da ga koristi sa lakoćom.

Kriterijumi prikladnosti za izbor procesa koje treba automatizovati su:

Manuelni, repetativni i “high-volume” procesi

Procesi bazirani na jasnim pravilima izvršavanja

Procesi sa niskom stopom izuzetaka u regularnom izvršavanju

Procesi koji sadrže unose koji su elektronski ili mašinski čitljivi

Procesi i aplikacije na koje se odnose moraju biti stabilni

RPA može da vam omogući da učinite više sa manje resursa

Pošto digitalni rad u vidu RPA može da dopuni i poveća ljudsku radnu snagu, omogućava ljudima da postignu više sa manje resursa i za manje vremena

VEĆA EFIKASNOST

RPA sa sobom donosi smanjeno vreme ciklusa i unapređenu produktivnost, zahvaljujući sposobnosti da radi non-stop.

NAPREDNA ANALITIKA

Zahvaljujući RPA koja olakšava prikupljanje i organizovanje podataka, možete da predvidite buduće ishode i optimizujete procese.

VEĆI UČINAK I KVALITET

Roboti rade dosledno i neumorno i obezbeđuju veću efikasnost, što za rezultat ima učinak visokog kvaliteta.

MANJI TROŠKOVI

Ako se zaposleni sa punim radnim vremenom zameni softverom (RPA), to može da donese uštedu troškova od oko 25-50%.

NEINVAZIVNA TEHNOLOGIJA

Nema potrebe da ponovo iznova kodira zastareli softver. Robot je poput bilo kog drugog radnika, obavlja zadatke koristeći iste aplikacije kao i vi.

Globalne pogodnosti uspeha mentaliteta „automatizacija na prvom mestu“ zahtevaju

ljude + robote

75%

Uvećanja globalne produktivnosti

+50%

Uvećanja zadovoljstva radnika

60 miliona

Automatizacija kreira neto nove poslove

2,3 milijarde

Proširuje kapacitet sa ekvivalentima sa punim radnim vremenom

IZVOR: MCKINSEY – Budućnost koja funkcioniše: automatizacija, zaposlenje i produktivnost

Uobičajeni procesi u raznim industrijama koje bi kompanije trebalo da automatizuju

Usluge ljudskih resursa
 • Upravljanje platnim spiskom
 • Upravljanje i kontrola vremena, prisustva/ odsustva
 • Vreme i prisustvo
 • Uvođenje u posao i izvođenje iz posla
 • Upravljanje benefitima
 • Regrutovanje (služba internog poslovanja)
 • Upravljanje kadrovima
 • Edukacija i obuke
Lanac nabavke
 • Upravljanje zalihama
 • Planiranje potražnje i snabdevanja
 • Upravljanje faktura i ugovora
 • Upravljanje radnim nalogom
 • Obrada povraćaja
 • Upravljanje prevozom
IT Usluge
 • Upravljanje serverima i aplikacijama
 • Rutinsko održavanje i praćenje
 • Batch processing taskovi
 • Obrada i distribucija mejlova
 • Resetovanje / otključavanje lozinke
 • Backup i rollback
Finansije i računovodstvo
 • P2P: Glavna evidencija prodavaca, trebovanja, kreiranje i upravljanje porudžbenicama, obrada plaćanja, izveštavanje, fakturisanje
 • O2C: Upravljanje ponudama, evidencija gotovinskog plaćanja, glavna evidencija kupaca, upravljanje kreditima
 • R2R: Opšte / međukompanijsko računovodstvo, bankarska izmirenja, osnovna sredstva, zatvaranje, konsolidacije
 • Naplate
Korisnička služba
 • Upravljanje upitima kupaca
 • Upravljanje porudžbinama
 • Otvaranje korsiničkog naloga
 • Obrada dokumenata
 • Dupli unos

Prilike za automatizaciju ručnih zadataka koji se ponavljaju postoje u svim funkcijama, procesima sa kraja na kraj i poslovnim jedinicama jedne organizacije

Izvor: UiPath

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".