Please enter your email address so you can download the brochure

Remote Fiber Test System

Viavi ONMSi (Optical Network Monitoring System) sistem služi za daljinsku kontrolu i nadzor mreže optičkih kablova, praćenje SLA, proveru integriteta, detekciju i lociranje smetnji na optičkim kablovima. Sistem pruža detekciju slabljenja, reflektansi, prekida i produženja vlakna i daje jasan grafički pregled performansi vlakana u nadzoru.

ONMSi je skalabilan i primarno ga čine server sa pouzdanom bazom i softverima za monitoring, alarmiranje, reporting i geografsko lociranje , kao i strateški raspoređene OTU (Optical Test Unit) jedinice koje sadrže OTDR i optički switch različitih dinamika i kapaciteta. Sistem koristi jedinstveni multi-pulse režim merenja za brzu detekciju i preciznu lokalizaciju smetnji. OTU jedinice vrše ciklična OTDR merenja trasa i šalju alarme na server putem Ethernet/IP konekcije ako izmereni rezultat na trasi odstupa od referentne trase za iznos veći od predefinisanih pragova. U slučaju prekida komunikacije između OTU i ONMSi servera, OTU alarm direktno šalje administratoru sistema putem e-maila ili SMS-a.

Dodatna merenja/monitoring temperature i naprezanja (DTS i DTSS) koja ONMSi omogućava čine ga jedinstvenim rešenjem na tržištu.

Korisni linkovi:

Saznajte više o ovom proizvodu

    Tošin bunar 272, 11000 Belgrade, Serbia
    +381 11 715 22 01
    This site is registered on wpml.org as a development site.