Unesite svoju email adresu kako biste mogli da preuzmete brošuru

Povratite usvajanje sankcionisanog cloud-a pomoću rešenja za posredovanje cloud-a

Usvajanje cloud-a transformisalo je ne samo profil IT resursa u okviru organizacija, već takođe i lice kupca tehnologije. Sposobnosti samostalnog servisiranja cloud-a omogućuju mu da odnese pobedu nad tradicionalnim IT tehnologijama. Međutim, ovi isti atributi takođe promovišu usvajanje rešenja koje predvode linije poslovanja (LOB), bez sankcija od strane IT odeljenja. Rezultirajući IT sa senkom ima nedovoljnu upotrebu cloud-a i hibridnih IT — što dovodi do još veće neefikasnosti i kompleksnosti.

Ušteda sa rešenjima posredovanja cloud-a

Ono što je nekada bila centralizovana odgovornost IT odeljenja sada je postala saradnja između IT i LOB odeljenja. Nesankcionisano usvajanje cloud rešenja od strane LOB-a — naročito aplikacija softvera-kao-usluge, poput upravljanja odnosa sa kupcima, marketinškog cloud-a i e-trgovine — poraslo je u poslednjih par godina. Premda to ovlašćuje LOB korisnike da donose brže odluke na osnovu više informacija, takođe čini IT okruženja komplikovanijim. Danas, uz pomoć rešenja posredovanja cloud-a, IT odeljenja mogu da povrate kontrolu nad IT nabavkom i vrate se na usvajanje sankcionisanog cloud-a.

Uprkos prvobitnom trošku usvajanja rešenja posredovanja cloud-a, ušteda daleko prevazilazi prvobitno ulaganje. Alatke za upravljanje troškovima sa ugrađenom analitikom — poput rešenja za Upravljanje troškovima i sredstvima kompanije IBM — mogu da izvrše procenu čitavih IT okruženja, uključujući na cloud-u i lokalno, kako bi izmerile efikasnost i troškove u pojedinačnim rešenjima i IT okruženjima.

Time se IT odeljenje ovlašćuje da vrši preporuke na osnovu podataka o tome koja rešenja treba i dalje koristiti, koja treba ažurirati i na kraju, koja ne treba više finansirati. Stoga, ulaganje u rešenja posredovanja cloud-a je ključno za optimizaciju vrednosti IT trošenja i rešenja.

Ovlašćivanje IT odeljenja

IT uloga se menja. Usvajanjem rešenja posredovanja cloud-a, IT odeljenja mogu da evoluiraju iz prostih centara sa troškove do internih posrednika za usluge. To im omogućava da povrate kontrolu nad IT i cloud nabavkom. U skladu sa grafikom u daljem tekstu, do proleća 2018. godine, očekuje se da će više od polovine preduzeća usvojiti jedno ili više rešenja posredovanja cloud-a.

Preduzeća koja usvajaju alatke i usluge za upravljanje posredovanjem i troškovima za cloud ostvaruju široke pogodnosti. To uključuje unapređivanje optimizacije tehnologije i profila troškova, kako bi ušteda mogla da se usmeri natrag u poslovanje za dodatne cloud i IT projekte.

Ova rešenja takođe pomažu krajnjim korisnicima da usaglase inicijative i ciljeve odeljenja. Sa tom sposobnošću, mogu stabilnije da prilagode potrošnju preko cloud-a tako da preslikaju originalni budžet za njihov projekat ili radni zadatak.

Da biste naučili više o tome na koji način organizacije mogu da kontrolišu potrošnju preko cloud-a, pogledajte naš vebinar „Izborite se sa rastućim cloud troškovima pomoću kognitivnih uvida“.

share

Link kopiran!