Od 2019. Ibis Instruments započinje partnerstvo sa kompanijom Tenable. Tenable®, Inc. je kompanija koja se bavi Cyber Exposure-om.  Preko 27.000 organizacija širom sveta oslanja se na Tenable kako bi razumeli i smanjili cyber rizik. Kao tvorac Nessus®-a, Tenable je proširio svoju ekspertizu u polju vulnerabilities kako bi pružio prvu svetsku platformu za pregled i zaštitu bilo kog digitalnog sredstva na bilo kojoj računarskoj platformi.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".

Ibis