Unesite svoju email adresu kako biste mogli da preuzmete brošuru

Održan VIAVI workshop

Ibis Instruments je u saradnji sa dugogodišnjim vendorom Viavi Solitions u ponedeljak 5. februara 2018. u prostorijama Ibis Instruments organizovao workshop na temu „All IP transformation challenges“.

Teme o kojima se govorilo u okviru workshopa su bili izazovi u izgradnji, instalaciji i održavanju GPON mreže kao i o iskustvima drugih Telco operatera iz okruženja.

share

Link kopiran!