Operatori i pružaoci usluga (Telco, ISP …) pružaju krajnjim korisnicima širok spektar usluga sa visokim brzinama prenosa podataka, kao što su usluge Triple Plai (podaci, video i VoIP). Za te usluge neophodno je da pristupne mreže odgovore na mnoge izazove koji ih postavljaju pred zahteve kupaca. Pored toga, različiti prenosni mediji (bakreni upredeni par, vlakna …) i implementirane tehnologije (xDSL, FTTx …) imaju svoje prednosti i nedostatke i neophodno je imati odgovarajuće alate koji mogu testirati kao prenosni medij, i usluge.

ONMSi

ONMSi

VIAVI ONMSi (Optical Network Monitoring System) omogućava 24x7 permanentni In-Service i Out of Service monitoring optičke mreže, brzu detekciju prekida i degradacije optičkog kabla, izolaciju i lociranje smetnje, GPS lokalizaciju na mapi ili Google Earth sistemu, slanje alarma administratoru i klijentima, generisanje QoS i izveštaja o alarmima, bidirekcionu integraciju u OSS i dokumentovanje ...

Preuzmite PDF
MTS-6000

MTS-6000

MTS‐6000A v2 je najmanja platforma na svetskom tržištu koja podržava sve testove koji su potrebni za sertifikaciju vlakana: OTDR module različitih talasnih dužina i dinamika do 50dB, CD (Chromatic Dispersion), PMD (Polarization Mode Dispersion), AP (Attenuation Profile), WDM (testiranje DWDM kanala) i druge.

Preuzmite PDF
MTS-4000 V2

MTS-4000 V2

MTS-4000 V2 instrument poseduje mogućnost testiranja Access/FTTx/Triple-Play Services (OTDR, PON, 3PP). Instrument je potpuno modularan sa dva slota i opcijama na mainframe-u. Mainframe je malih dimenzija, portabilan i lak za rad.

Preuzmite PDF
MTS-2000

MTS-2000

MTS-2000 je modularna OTDR platforma za instalaciju, turn-up i održavanje optičke infrastrukture u Enterprise, Metro i pristupnoj mreži (FTTx/PON)

Preuzmite PDF
Smart OTDR

Smart OTDR

SmartOTDR je ekonomični ručni fiber optički tester koji može uključivati sve neophodne test funkcionalnosti u jednom uređaju, odnosno OTDR merenje, inspekciju konektora, testiranje optičkih gubitaka i VFL.

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".