Operatori i pružaoci usluga (Telco, ISP …) pružaju krajnjim korisnicima širok spektar usluga sa visokim brzinama prenosa podataka, kao što su usluge Triple Plai (podaci, video i VoIP). Za te usluge neophodno je da pristupne mreže odgovore na mnoge izazove koji ih postavljaju pred zahteve kupaca. Pored toga, različiti prenosni mediji (bakreni upredeni par, vlakna …) i implementirane tehnologije (xDSL, FTTx …) imaju svoje prednosti i nedostatke i neophodno je imati odgovarajuće alate koji mogu testirati kao prenosni medij, i usluge.

TimeCesium 4400

TimeCesium 4400

TimeCesium 4400 - autonomni Cesium Reference Standard, namenjen za telekomunikacione mreže, obezbeđuje visoko stabilne i pouzdane G.811 sinhronizacione signale (E1, 2048 kHz, 5 MHz, 10 MHz), koji će omogućiti nesmetani rad svim servisima u mreži.

Preuzmite PDF
CsIII (4310B)

CsIII (4310B)

CsIII (4310B) Cesium Reference Standard obezbeđuje 5MHz, 10MHz, 1PPS ili opciono E1 izlazne sinhronizacione signale velike stabilnosti i niskog faznog šuma.

Preuzmite PDF
ONT-600

ONT-600

VIAVI Optical Network Tester - ONT pretstavlja multifunkcionalno, multiportno rešenje za brzo i fleksibilno testiranje optičkih transportnih mreža. Svi modeli ONT zadovoljavaju potrebe za testiranjem optičkih i digitalnih karakteristika signala u delu istraživanja i razvoja (R&D) opreme, system verification testiranja (SVT), proizvodnje komponenata i troubleshooting‐a. Za ONT platformu ...

Preuzmite PDF
MTS-8000

MTS-8000

VIAVI MTS‐8000 je potpuno skalabilna i napredna multiservisna testna platforma koja omogućava testiranje short‐haul, long‐haul, FTTx, CWDM i DWDM mreža, kao i potpunu karakterizaciju linkova pomoću OTDR, IL, ORL, CD, PMD i AP merenja.

Preuzmite PDF
MTS-6000A

MTS-6000A

MTS‐6000A v2 je najmanja platforma na svetskom tržištu koja podržava sve testove od instalacije do održavanja potrebne za sertifikaciju vlakana. Svojom modularnošću, MTS-6000A omogućava širok spektar testova za Ethernet, SONET/SDH, FTTx, CWDM i brzih 40Gbps mreža.

Preuzmite PDF
MTS-5800v2

MTS-5800v2

VIAVI MTS-5800 je najnovija platforma koja podržava celokupna Ethernet, PDH, SDH, FC, OTN, CPRI/OBSAI testiranja do 10G. Uključuje simetrični i asimetrični RFC2544 Acceptance Teesting, Y.1564 uz automatsko generisanje mernih izveštaja, generisanje Multiple Streams na L2 i L3 (do 10 stream-ova), testiranja Ethernet sinhronizacije (1588v2 i SyncE). MTS-5800 ima mogućnost istovremenog izvršava...

Preuzmite PDF
SmartClass Ethernet

SmartClass Ethernet

VIAVI SmartClass Ethernet predstavlja GigE hendheld instrument namenjen testiranju parametara Ethernet saobraćaja na optičkom i električnom interfejsu. Omogućava testove dijagnostike kabla, generisanje i testiranje L2/L3 saobraćaja, RFC2544 (simetrično i asimetrično) testiranje, Multiple Streams i testiranje MPLS saobraćaja.

Preuzmite PDF
OTT Video Monitoring Koncept

OTT Video Monitoring Koncept

IneoQuest je razvio end-to-end rešenje za monitoring kvaliteta nelinearnog video servisa omogućavajući uvid u kvalitet Multiscreen, Over-the-Top (OTT) i TV anywhere servisa duž lanca isporuke. Rešenje je skalabilno i omogućava realni prikaz parametara kvaliteta servisa i biznis inteligenciju kako bi se prikupljeni podaci prikazali na odgovarajući način kako bi se dobila jasna i kompletna s...

Preuzmite PDF
IPTV Video Monitoring Koncept

IPTV Video Monitoring Koncept

IneoQuest iVMS predstavlja multidimenzionalno rešenje za menadžment video kvaliteta. Ova platforma omogućava istovremeni kontinualni monitoring i analizu hiljade video programa duž lanca isporuke linearnog video servisa, omogućavajući multidimenzionalni prikaz kvaliteta mreže, odnosno video streamova, u realnom vremenu u okviru jedinstvenog, unificiranog dashboard-a. IneoQuest u svojoj ponu...

Preuzmite PDF
SmartTPS

SmartTPS

All-in-one rešenje za osnovne testove prilikom instalacije uključujući i testove za bakar, ADSL/VDSL, WiFi, koaksijalne mere kao i tetiranje IP data, VoIP i IPTV servisa

Preuzmite PDF
OneExpert DSL

OneExpert DSL

OneExpert DSL pomaže tehničarima da probleme reše prilikom prvog izlaska na teren. Touchscreen, user-friendly softver i OneCheck automatizovani testovi olakšavaju rad primenom pass/fail analize.

Preuzmite PDF
OTU-8000 Optical Test Unit

OTU-8000 Optical Test Unit

OTU-8000 je Plug and Play rešenje za samostalnu kontrolu OTU jedinice koje ne zahteva server i koje se može po potrebi unaprediti na ONMSi sistem. Kada se desi problem na vlaknu, u roku od par minuta alarm se generiše putem email-a, SMS-a ili SNMP-a.

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".