Operatori i pružaoci usluga (Telco, ISP …) pružaju krajnjim korisnicima širok spektar usluga sa visokim brzinama prenosa podataka, kao što su usluge Triple Plai (podaci, video i VoIP). Za te usluge neophodno je da pristupne mreže odgovore na mnoge izazove koji ih postavljaju pred zahteve kupaca. Pored toga, različiti prenosni mediji (bakreni upredeni par, vlakna …) i implementirane tehnologije (xDSL, FTTx …) imaju svoje prednosti i nedostatke i neophodno je imati odgovarajuće alate koji mogu testirati kao prenosni medij, i usluge.

TimeProvider 4100

TimeProvider 4100

Time Provider 4100 je Grand Master Clock koji podržava Precision Time Protocol (PTP) IEEE1588-2008 u skladu sa Telecom Profilom. Uređaj podržava veliki kapacitet klijenata (do 790) bez ugrožavanja performansi uz redundantnost koja omogućava veliku pouzdanost. Kada uređaj na ulazu ima GPS kao referencu omogućuje performanse po ITU-T G.8272 standardu za Primary Reference Time Clock (PRTC).

Preuzmite PDF
Paragon-X

Paragon-X

Podignite svoje testiranje s većom tačnošću, boljim uvidom u merenje i s ponovljivošću na koju se možete osloniti. Paragon-X vam nudi sve potrebne alate da biste osigurali da mrežni uređaji i mrežne topologije nisu samo temeljno testirani, već istinski ispunjavaju industrijske standarde.

Preuzmite PDF
TimePictra

TimePictra

TimePictra je jedinstven integrisan softver za upravljanje sinhronizacionih sistema koji omogućava daljinski pristup informacijama svake sinhronizacione jedinice, menjanje njene konfiguracije, update i pregled performansi i alarma u realnom vremenu.

Preuzmite PDF
SyncServer S650

SyncServer S650

Microsemi S650 su uređaji za vremensku i frekvencijsku sinhronizaciju dizajnirani za moderne sisteme i mreže koji zahtevaju best-in-class performanse sinhronizacije. Predstavljaju nadskup Microsemi S600 uređaja.

Preuzmite PDF
SyncServer S600

SyncServer S600

Microsemi S600 su uređaji za vremensku i frekvencijsku sinhronizaciju dizajnirani da svojom preciznošću i pouzdanošću zadovolje potrebe Enterprise korisnika.

Preuzmite PDF
TP5000

TP5000

TimeProvider 5000 - IEEE 1588 server ima osnovnu funkciju da na osnovu referentnog signala i internih Rubidium ili Quartz oscilatora generiše PTP (Precision Time Protokol) pakete obezbeđujući sinhronizaciju svojih klijenata preko Ethernet mreže. Kapacitet servera je do 500 klijenata po portu, do 1000 klijenata po oscilator-modulu (128 messages/sec) i do 500 VLAN po portu. Ovaj uređaj generiš...

Preuzmite PDF
Calnex Sentinel

Calnex Sentinel

Calnex Sentinel je all-in-one instrument za terensko testiranje sinhronizacije u 3G i 4G mrežama. Omogućava PTP, NTP, SyncE i TDM merenja. Poseduje GPS prijemnik, kao i ugrađeni Rb oscilator.

Preuzmite PDF
TP1000

TP1000

TimeProvider 1000 - distributivna jedinica koja na osnovu ulaznih referentnih signala i internih Rubidium ili Quartz clock modula obezbedi do 32 izlazna E1/2.048 MHz signala po uređaju. Uređaj je nadogradiv sa softverskom NTP funkcijom za distribuciju tačnog vremena u Ethernet mrežama.

Preuzmite PDF
SSU2000e

SSU2000e

SSU 2000e - modularna distributivna jedinica koja ima za cilj da na osnovu ulaznih referentnih signala i internih Rubidium ili Quartz clock modula obezbedi do 60 izlaznih E1/2.048 MHz signala po uređaju. Uređaj je proširiv i sa NTP i PTP (IEEE 1588) modulima za distribuciju tačnog vremena i sinhronizacije putem Ethernet mreža. SSU 2000e uređaj je namenjen za sinhronizaciju hibridnih TDM, Eth...

Preuzmite PDF
TimeCesium 4400

TimeCesium 4400

TimeCesium 4400 - autonomni Cesium Reference Standard, namenjen za telekomunikacione mreže, obezbeđuje visoko stabilne i pouzdane G.811 sinhronizacione signale (E1, 2048 kHz, 5 MHz, 10 MHz), koji će omogućiti nesmetani rad svim servisima u mreži.

Preuzmite PDF
CsIII (4310B)

CsIII (4310B)

CsIII (4310B) Cesium Reference Standard obezbeđuje 5MHz, 10MHz, 1PPS ili opciono E1 izlazne sinhronizacione signale velike stabilnosti i niskog faznog šuma.

Preuzmite PDF
Spirent Landslide

Spirent Landslide

Landslide je jedina testna platforma, koja simulira modele stvarnog saobraćaja, a u svrhu evaluiranja bežičnih mreža za prenos podataka. Landslide je platforma koja omogućava emulaciju miliona mobilnih pretplatnika, koji pristupaju bežičnoj infrastrukturi preko raznih pristupnih modela. Emulira sve ključne elemente bežične mreže za prenos podataka i kombinuje control i data simulacije.

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".

Ibis