Optičke mreže sa svojim performansama omogućavaju kvalitetan prenos visokih brzina. Poslednjih 20 godina došlo je do brzog razvoja u oblasti optičkih telekomunikacija, što je dovelo do smanjenja cena aktivne i pasivne opreme. Zbog toga optičke mreže pronalaze aplikaciju iz mreža centara podataka kroz pristup transportnim mrežama. Da bi se ispravno instalirala i održavala mreža optičkih vlakana neophodno je imati kvalitetne instrumente.

Fujikura 41S

Fujikura 41S

Fujikura 41S splajser je najnoviji High-End FTTH model sa Bluetooth tehnologijom, koja omogućava bežično povezivanje sa CT50 nožem. Dizajniran kao Active V-Groove splajser sa jedinstvenom sposobnošću da proceni gubitak splajsova sa većom tačnošću koristeći novu Core Loss Estimation funkcionalnost.

Preuzmite PDF
OTU-8000 Optical Test Unit

OTU-8000 Optical Test Unit

OTU-8000 je Plug and Play rešenje za samostalnu kontrolu OTU jedinice koje ne zahteva server i koje se može po potrebi unaprediti na ONMSi sistem. Kada se desi problem na vlaknu, u roku od par minuta alarm se generiše putem email-a, SMS-a ili SNMP-a.

Preuzmite PDF
ONMSi

ONMSi

VIAVI ONMSi (Optical Network Monitoring System) omogućava 24x7 permanentni In-Service i Out of Service monitoring optičke mreže, brzu detekciju prekida i degradacije optičkog kabla, izolaciju i lociranje smetnje, GPS lokalizaciju na mapi ili Google Earth sistemu, slanje alarma administratoru i klijentima, generisanje QoS i izveštaja o alarmima, bidirekcionu integraciju u OSS i dokumentovanje ...

Preuzmite PDF
MTS-6000

MTS-6000

MTS‐6000A v2 je najmanja platforma na svetskom tržištu koja podržava sve testove koji su potrebni za sertifikaciju vlakana: OTDR module različitih talasnih dužina i dinamika do 50dB, CD (Chromatic Dispersion), PMD (Polarization Mode Dispersion), AP (Attenuation Profile), WDM (testiranje DWDM kanala) i druge.

Preuzmite PDF
MTS-4000 V2

MTS-4000 V2

MTS-4000 V2 instrument poseduje mogućnost testiranja Access/FTTx/Triple-Play Services (OTDR, PON, 3PP). Instrument je potpuno modularan sa dva slota i opcijama na mainframe-u. Mainframe je malih dimenzija, portabilan i lak za rad.

Preuzmite PDF
MTS-2000

MTS-2000

MTS-2000 je modularna OTDR platforma za instalaciju, turn-up i održavanje optičke infrastrukture u Enterprise, Metro i pristupnoj mreži (FTTx/PON)

Preuzmite PDF
Smart OTDR

Smart OTDR

SmartOTDR je ekonomični ručni fiber optički tester koji može uključivati sve neophodne test funkcionalnosti u jednom uređaju, odnosno OTDR merenje, inspekciju konektora, testiranje optičkih gubitaka i VFL.

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".