Optičke mreže sa svojim performansama omogućavaju kvalitetan prenos visokih brzina. Poslednjih 20 godina došlo je do brzog razvoja u oblasti optičkih telekomunikacija, što je dovelo do smanjenja cena aktivne i pasivne opreme. Zbog toga optičke mreže pronalaze aplikaciju iz mreža centara podataka kroz pristup transportnim mrežama. Da bi se ispravno instalirala i održavala mreža optičkih vlakana neophodno je imati kvalitetne instrumente.

90S+ Core Alignment Fusion Splicer

90S+ Core Alignment Fusion Splicer

Fujikura fusion splicer 90S+ sa prvoklasnim karakteristikama, će poboljšati efikasnost, smanjiti troškove i povećati produktivnost tehničara na terenu. 90S + je single fibre core alignment fusion splicer koji postavlja novi standard na tržištu za fusion splajsovanje. 90S + je prepun čitavog niza novih i poboljšanih funkcija posebno razvijenih sa ciljem da omoguće korisniku brži rad s...

Preuzmite PDF
OTU-5000 Optical Test Unit

OTU-5000 Optical Test Unit

Optička test jedinica OTU-5000 koristi optička (OTDR) merenja i tehnologiju optički switch kako bi obezbedila kontinuirani nadzor više optičkih vlakana u celoj mreži ili jednom delu. Jedna OTU-5000, može da nadgleda 72 vlakna optičke dužine od 100 km i više, zauzima samo 1RU!

Preuzmite PDF
DTSS B-OTDR

DTSS B-OTDR

Prenosni DTSS na T-BERD/MTS-8000 platformi donosi novu DTSS tehnologiju na teren u formi jedinstvene kombinacije mobilnosti i performansi. Ovo rešenje se može obezbediti i kao optička test jedinica unutar OTU-8000 za montažu u rek radi uključivanja u ONMSi sistem za trajni nadzor vlakana.

Preuzmite PDF
Network and Service Companion (NSC-100)

Network and Service Companion (NSC-100)

Network and Service Companion (NSC-100) je testno rešenje za Ethernet, Enterprise i Data Center Networks. Kombinuje aktivne Ethernet i WiFi mogućnosti testiranja što omogućava testiranje aktiviranja i uklanjanja problema na svim mrežnim slojevima.

Preuzmite PDF
OLP-88 TruePON

OLP-88 TruePON

VIAVI Solutions® OLP-88 TruePON tester idealan je alat za tehničare koji se bave aktiviranjem GPON mreže i za timove podrške zadužene za rešavanje žalbi na usluge i identifikovanje izvora problema. TruePON koristi analizu podataka GPON-a za merenje gubitaka umetanja optičkog kabla u stvarnom vremenu, nivoa napajanja nizvodno i uzvodno, klase ODN i za trenutno identifikovanje OLT-ID ONU/ONT...

Preuzmite PDF
OneAdvisor-800

OneAdvisor-800

VIAVI OneAdvisor-800 je sveobuhvatni hibridni tester namenjen za primenu tokom LTE i 5G cell site izgradnje, testova prijema, puštanja u rad i održavanja u radio pristupnoj mreži (RAN). OneAdvisor-800 mainframe jedinica podržava priključenje 2 modula i broje dodatke i tako kombinuje fiber inspekciju, merenja optičke snage, OTDR, analizu kablova i antena, CPRI, Ethernet, analizu RF spektra do...

Preuzmite PDF
90S

90S

90S je single fibre core alignment fusion splicer koji postavlja novi standard na tržištu fuzijskog splajsovanja. 90S ima puno novih i poboljšanih funkcija posebno razvijenih sa ciljem da korisniku omoguće brži rad sa većom preciznošću. Poboljšani dizajn automatske zaštite od vetra, litijum-jonska baterija velikog kapaciteta (do 300 spojeva).

Preuzmite PDF
MTS-8000

MTS-8000

VIAVI MTS‐8000 je potpuno skalabilna i napredna multiservisna testna platforma koja omogućava testiranje short‐haul, long‐haul, FTTx, CWDM i DWDM mreža, kao i potpunu karakterizaciju linkova pomoću OTDR, IL, ORL, CD, PMD i AP merenja.

Preuzmite PDF
MTS-6000A

MTS-6000A

MTS‐6000A v2 je najmanja platforma na svetskom tržištu koja podržava sve testove od instalacije do održavanja potrebne za sertifikaciju vlakana. Svojom modularnošću, MTS-6000A omogućava širok spektar testova za Ethernet, SONET/SDH, FTTx, CWDM i brzih 40Gbps mreža.

Preuzmite PDF
MTS-5800v2

MTS-5800v2

VIAVI MTS-5800 je najnovija platforma koja podržava celokupna Ethernet, PDH, SDH, FC, OTN, CPRI/OBSAI testiranja do 10G. Uključuje simetrični i asimetrični RFC2544 Acceptance Teesting, Y.1564 uz automatsko generisanje mernih izveštaja, generisanje Multiple Streams na L2 i L3 (do 10 stream-ova), testiranja Ethernet sinhronizacije (1588v2 i SyncE). MTS-5800 ima mogućnost istovremenog izvršava...

Preuzmite PDF
SmartClass Ethernet

SmartClass Ethernet

VIAVI SmartClass Ethernet predstavlja GigE hendheld instrument namenjen testiranju parametara Ethernet saobraćaja na optičkom i električnom interfejsu. Omogućava testove dijagnostike kabla, generisanje i testiranje L2/L3 saobraćaja, RFC2544 (simetrično i asimetrično) testiranje, Multiple Streams i testiranje MPLS saobraćaja.

Preuzmite PDF
Ribbon splicers

Ribbon splicers

90R12 je splajser koji može vršiti simultano spajanje do 12 vlakana ribbon kablova. 90R12 dolazi sa inovativnom vođicom koja se može brzo i lako izmeniti na terenu od strane korisnika i koja omogućava spajanje i konvencionalnih ribbon-a i SWR, uz podršku 250um i 200um dijametara vlakana. 90R12 omogućava spajanje i pojedinačnih vlakna, ukoliko je to potrebno, kao i upotrebu Active Blade Man...

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".