Triple Plai i dodatna distribucija multimedijalnih usluga korišćenjem hibridne optičko-koaksijalne (HFC) mreže zahteva visoko pouzdanu i dostupnu mrežu u svim segmentima, posebno u uzvodnom delu. Stoga je upotreba odgovarajuće opreme za testiranje i aplikacija jedna od ključnih veza za poboljšanje kvaliteta celog sistema, što će ukazati na događaje koji se moraju rešiti.

MSQ Handheld QAM Signal Level Meter

MSQ Handheld QAM Signal Level Meter

MSQ je instrument za merenje nivoa signala i predstavlja idealno rešenje za terenske tehničare koji žele brzo da provere kvalitet analognih i digitalnih servisa u HFC mreži.

Preuzmite PDF
VSA-RF100

VSA-RF100

VSA-RF 100 proba omogućava RF analizu direktnog smera u HFC mrežama, uključujući analogne video signale, MPEG i DOCSIS. Omogućava udaljeni monitoring, analizu i troubleshooting u svim segmentima mreže, bez izlaska tehničara na lokaciju.

Preuzmite PDF
VSE-1100

VSE-1100

VSE-1100 je prenosivi merni uređaj, sa funkcijom analizatora spektra, MPEG video analizatora, kao i alata za detekciju problema u povratnom pojasu HFC mreže. Ovaj instrument je namenjen pronalaženju izvora problema od HE do krajnjih korisnika.

Preuzmite PDF
PathTrak RPM

PathTrak RPM

PathTrak RPM je najnapredniji sistem za kontinualni monitoring i analiziranje RF performansi povratnog pojasa HFC mreža. Predstavlja idealno rešenje za operatore koji uvode DOCSIS 3.0, VoIP, VoD i ostale Interaktivne servise. PathTrak-a ima mogućnost komunikacije sa DSAM portabilnim instrumentima i omogućava tehničarima trenutni prikaz spektra povratnog kanala iz HeadEnd-a ili status paketsko...

Preuzmite PDF
SmartID Advanced Coax Probes

SmartID Advanced Coax Probes

SmartID probe rade sa DSAM i ONX instrumentima i omogućavaju sveobuhvatno testiranje kućnih koaksijalnih mreža za manje od 2 minuta.

Preuzmite PDF
ONX CATV

ONX CATV

OneExpert CATV je platforma za analizu analognih i digitalnih signala u HFC mreži koja svakog tehničara čini stručnjakom za proveru karakteristika mreže, a pronalaženje problema lakšim, bržim i moćnijim nego ikad. Touchscreen, user-friendly softver i OneCheck automatizovani testovi olakšavaju rad primenom pass/fail analize.

Preuzmite PDF
DSAM

DSAM

DSAM predstavlja multifukcionalni instrument za testiranje triple play servisa u CATV mrežama. Omogućava merenje forward i reverse Sweep-a zajedno sa EuroDOCSIS verifikacijom, uključujući DOCSIS 3.0 testiranje kablovskih modema, analizu analognih i digitalnih video kanala, testiranje VoIP i high-speed data, kao i ostalih triple play servisa u mrežama kablovskih operatora.

Preuzmite PDF
ONMSi

ONMSi

VIAVI ONMSi (Optical Network Monitoring System) omogućava 24x7 permanentni In-Service i Out of Service monitoring optičke mreže, brzu detekciju prekida i degradacije optičkog kabla, izolaciju i lociranje smetnje, GPS lokalizaciju na mapi ili Google Earth sistemu, slanje alarma administratoru i klijentima, generisanje QoS i izveštaja o alarmima, bidirekcionu integraciju u OSS i dokumentovanje ...

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".

Ibis