Triple Plai i dodatna distribucija multimedijalnih usluga korišćenjem hibridne optičko-koaksijalne (HFC) mreže zahteva visoko pouzdanu i dostupnu mrežu u svim segmentima, posebno u uzvodnom delu. Stoga je upotreba odgovarajuće opreme za testiranje i aplikacija jedna od ključnih veza za poboljšanje kvaliteta celog sistema, što će ukazati na događaje koji se moraju rešiti.

WiFi Advisor

WiFi Advisor

WiFi Advisor je instrument za karakterizaciju, optimizaciju i troubleshooting kućnih WiFi mreža.

Preuzmite PDF
Base Station Analyzer

Base Station Analyzer

VIAVI JD745B Base Station Analyzers su najfunkcionalniji uređaji za wireless i wireline testiranje, koji su dostupni danas. Obuhvataju više alata koji se najčešće koriste u radu: Cable and Antenna Tester, Spectrum Analyzer, RFoCPRI, GSM/UMTS/LTE-A analizator i sl.

Preuzmite PDF
Signal Analyzer

Signal Analyzer

VIAVI JD748 Signal Analyzer omogućuje detaljnu analizu RF signala do do 4 GHz ili 7.2 GHz. Objedinjuje sledeće alate: Spectrum Analyzer, RFoCPRI, Interference Analysis, Channel Scanner, Power Meter i Signal Analysis (GSM/ GPRS/ EDGE, WCDMA/HSDPA, LTE/LTE-A).

Preuzmite PDF
ONT-600

ONT-600

VIAVI Optical Network Tester - ONT pretstavlja multifunkcionalno, multiportno rešenje za brzo i fleksibilno testiranje optičkih transportnih mreža. Svi modeli ONT zadovoljavaju potrebe za testiranjem optičkih i digitalnih karakteristika signala u delu istraživanja i razvoja (R&D) opreme, system verification testiranja (SVT), proizvodnje komponenata i troubleshooting‐a. Za ONT platformu ...

Preuzmite PDF
MTS-8000

MTS-8000

VIAVI MTS‐8000 je potpuno skalabilna i napredna multiservisna testna platforma koja omogućava testiranje short‐haul, long‐haul, FTTx, CWDM i DWDM mreža, kao i potpunu karakterizaciju linkova pomoću OTDR, IL, ORL, CD, PMD i AP merenja.

Preuzmite PDF
MTS-5800v2

MTS-5800v2

VIAVI MTS-5800 je najnovija platforma koja podržava celokupna Ethernet, PDH, SDH, FC, OTN, CPRI/OBSAI testiranja do 10G. Uključuje simetrični i asimetrični RFC2544 Acceptance Teesting, Y.1564 uz automatsko generisanje mernih izveštaja, generisanje Multiple Streams na L2 i L3 (do 10 stream-ova), testiranja Ethernet sinhronizacije (1588v2 i SyncE). MTS-5800 ima mogućnost istovremenog izvršava...

Preuzmite PDF
SmartClass Ethernet

SmartClass Ethernet

VIAVI SmartClass Ethernet predstavlja GigE hendheld instrument namenjen testiranju parametara Ethernet saobraćaja na optičkom i električnom interfejsu. Omogućava testove dijagnostike kabla, generisanje i testiranje L2/L3 saobraćaja, RFC2544 (simetrično i asimetrično) testiranje, Multiple Streams i testiranje MPLS saobraćaja.

Preuzmite PDF
MSQ Handheld QAM Signal Level Meter

MSQ Handheld QAM Signal Level Meter

MSQ je instrument za merenje nivoa signala i predstavlja idealno rešenje za terenske tehničare koji žele brzo da provere kvalitet analognih i digitalnih servisa u HFC mreži.

Preuzmite PDF
VSA-RF100

VSA-RF100

VSA-RF 100 proba omogućava RF analizu direktnog smera u HFC mrežama, uključujući analogne video signale, MPEG i DOCSIS. Omogućava udaljeni monitoring, analizu i troubleshooting u svim segmentima mreže, bez izlaska tehničara na lokaciju.

Preuzmite PDF
VSE-1100

VSE-1100

VSE-1100 je prenosivi merni uređaj, sa funkcijom analizatora spektra, MPEG video analizatora, kao i alata za detekciju problema u povratnom pojasu HFC mreže. Ovaj instrument je namenjen pronalaženju izvora problema od HE do krajnjih korisnika.

Preuzmite PDF
PathTrak RPM

PathTrak RPM

PathTrak RPM je najnapredniji sistem za kontinualni monitoring i analiziranje RF performansi povratnog pojasa HFC mreža. Predstavlja idealno rešenje za operatore koji uvode DOCSIS 3.0, VoIP, VoD i ostale Interaktivne servise. PathTrak-a ima mogućnost komunikacije sa DSAM portabilnim instrumentima i omogućava tehničarima trenutni prikaz spektra povratnog kanala iz HeadEnd-a ili status paketsko...

Preuzmite PDF
SmartID Advanced Coax Probes

SmartID Advanced Coax Probes

SmartID probe rade sa DSAM i ONX instrumentima i omogućavaju sveobuhvatno testiranje kućnih koaksijalnih mreža za manje od 2 minuta.

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".

Ibis