Potreba za sve većim propusnim opsegom i poslovnim i tehnološkim složenostima dovodi do velikog pritiska kod vršioca bežičnih usluga da bi mogla ponuditi nove usluge s dodanom vrednošću i pružiti diferencirano korisničko iskustvo, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova.

MonitEM

MonitEM

Kontinuirano merenje elektromagnetnih polja Stalni sistem praćenja koji omogućava kontinuirano ispitivanje nivoa emisije bilo kog izvora elektromagnetnog zračenja (antene mobilnih telefona, WiFi, visokonaponske dalekovode itd.) I proveru da li ispunjavaju bezbednosne standarde koje su utvrdili nadležni organi i propisi u svakoj zemlji. Izvršena merenja mogu se objaviti putem Interneta razli...

Preuzmite PDF
WaveMon RF-60

WaveMon RF-60

Personalni RF monitor DETEKCIJA ELEKTRIČNOG I MAGNETNOG POLJA - Izotropni senzori sa RMS odzivom MERENJA PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA - ICNIRP, Evropska direktiva 2013/35/EU, FCC, Safety Code 6 (2015) i NATO TRENUTNE I PROSEČNE VREDNOSTI - Alarmi prema trenutnim i prosečnim vrednostima. MREAČ IZLOŽENOSTI SA DATALOGEROM - Prikupljanje podataka i izveštavanje GPS I ALTIMETAR - Geolokacija m...

Preuzmite PDF
SMP2

SMP2

Merač jačine polja za izloženost elektromagnetnom polju Merač elektromagnetnog polja 3 INSTRUMENTA U 1: Merenje statičkog polja, analiza spektra i širokopojasni merač polja BEZBEDNOST RADNIKA - ICNIRP, Direktiva EU, FCC, SC6 (2015), ... ANALIZA SPEKTRA NA OSNOVU FFT-a U VREMENSKOM DOMENU Od 1 Hz do 400 kHz ŠIROKOPOJASNO MERENJE (0 Hz - 60 GHz)

Preuzmite PDF
SignalShark HandHeld Real-Time Direction Finder

SignalShark HandHeld Real-Time Direction Finder

SignalShark kao rucni prenosni real-time analizator spektra  pruza mogucnost detekcije impulsa kratkog trajanja (3.125 μs za 100 % POI) i automatskog odredjenja lokacije signala interferencije do 8 GHz. Automatsko odredjivanje lokacije signala interferencije se ostvaruje usmerenom antenom ili antenskim nizom postavljenim na vozilu (ili postolju), izmerenim azimutom i prikazom lokacije signala in...

Preuzmite PDF
VIAVI 3Z Telecom instrument

VIAVI 3Z Telecom instrument

3Z RF Vision je inovativan alat za usmeravanje antena koji pomaže korisnicima da tačno usklade panele i mikrotalasne point-to-point antene. Nakon što se postigne usmeravanje, alat pruža jedinstvene mogućnosti izveštavanja koje omogućavaju korisnicima da pronađu i dele automatske izveštaje o vizuelnom pregledu, čak i pre napuštanja mesta rada

Preuzmite PDF
OneAdvisor-800

OneAdvisor-800

VIAVI OneAdvisor-800 je sveobuhvatni hibridni tester namenjen za primenu tokom LTE i 5G cell site izgradnje, testova prijema, puštanja u rad i održavanja u radio pristupnoj mreži (RAN). OneAdvisor-800 mainframe jedinica podržava priključenje 2 modula i broje dodatke i tako kombinuje fiber inspekciju, merenja optičke snage, OTDR, analizu kablova i antena, CPRI, Ethernet, analizu RF spektra do...

Preuzmite PDF
WiFi Advisor

WiFi Advisor

WiFi Advisor je instrument za karakterizaciju, optimizaciju i troubleshooting kućnih WiFi mreža.

Preuzmite PDF
EMI receiver

EMI receiver

Za EMC testiranje, uspeh zavisi od prijemnika koji vam omogućava da uradite više merenja za manje vremena. Zato je Keysight stvorio MXE: EMI prijemnik u skladu sa standardima i analizator signala izgrađen na nadogradivoj platformi. Pruža preciznost, ponovljivost i pouzdanost prilikom vašeg ispitivanja.

Preuzmite PDF
Signal generators

Signal generators

Keisight nudi najširi izbor generatora signala od osnovnog opsega do 67 GHz, sa eksternim modulima moguće je proširiti na 1,1 THz. Od osnovnih i naprednih funkcionalnosti, svaki signal generator poseduje referentne performanse u svojoj klasi da reši zahteve u dizajnu i proizvodnji radio- prijemnika i njihovih komponenti; Primene za koje se primenjuje su u rasponu od niskih frekvencija za navig...

Preuzmite PDF
Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer

Keisight nudi široku lepezu analizatora spektra/signala, od DC do 325 GHz. Dokazana tradicija, inovativnost i ekspertiza merenje uključeni u sve analizatore spektra/signala i merene softvere, obezbeđujući precizna merenja frekvencije, amplitude, modulacija, fazni šum, 2G do 4G bežične komunikacije signale i još preko 25 različitih mernih opcija.

Preuzmite PDF
Network Analyzer

Network Analyzer

Bez obzira da li ispitujete aktivne ili pasivne komponente Keysight vektorski mrežni analizatori( VNAs ) obezbeđuju nivo integriteta merenja koja vam pomaže da dublje razumevanje dizajna vaših komponenti. Linija proizvoda ide od par Hz do 1,1 THz i pokriva različite primene u modernim telekomunikacijama i ispitivanju materijala.

Preuzmite PDF
Power Solutions

Power Solutions

Izvori napajanja se koriste u širokom spektru aplikacija, a Keisight nudi kompletnu liniju DC i AC napajanja da zadovolji vaše zahteve. Linija proizvoda počinje od osnovnih izvora napajanja i ide sve do izvora napajanja visokih performansi. Dodatno, razvijeni su i posebni izvori napajanja i modularne platforme koje daju veću fleksibilnost prilikom razvoja.

Preuzmite PDF

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".