Organizacijama su potrebni tehnološki partneri koji vode strategije bez mešanja. U Ibis Instruments ocenjujemo tehnologiju kao deo poslovne jedinice. Mi pomažemo klijentima da donesu pouzdane tehnološke odluke koje olakšavaju put do digitalne transformacije kako bi odgovarale očekivanjima njihovih potrošača. Na kraju krajeva, pomažemo razvoj tehnoloških okvira koji čine poslovanje naših klijenata agilnijim i otpornijim na izazove i prijetnje koje su u toku.

Security Assessment   Penetration Testing   Vulnerabilty management

Web Application Firewall – WAF

WAF je posebna vrsta firewall aplikacije koja se odnosi posebno na web aplikacije. Postavlja se ispred web aplikacija i analizira dvosmerni web saobraćaj (HTTP) – otkrivajući i blokirajući sve maliciozno. Obično štiti web aplikacije od napada koji se tiču sloja 7 (aplikativni sloj) iz OSI modela poput SQL Injection, CSRF ili KSSRF (cross-site forgery), cross-site-scripting (XSS), LFI (Local File Inclusion) i RFI (Remote File Inclusion) kao i ostalih tipova napada na aplikativnom sloju. WAF se razlikuje od redovnog firewall-a po tome što WAF može filtrirati sadržaj određenih web aplikacija dok redovni firewall služi kao sigurnosna kapija između servera.

Bezbednosna arhitektura i implementacija

Najkompleksniji operativni izazovi nalaze svoj odgovor u tehnologijama i rešenjima koja nudimo. Kombinovanjem preporuka naših prodavaca sa praktičnim iskustvom našeg tima, kreiramo vrednost isporuke jer omogućavamo da naša rešenja ispunjavaju poslovne potrebe i potrebe usaglašenosti vaše organizacije.

Naš tim bezbednosnih arhitekata funkcioniše na najvišem nivou u vođenju vaših bezbednosnih projekata kao rešenja „s kraja na kraj“ od izbora tehnologije/prodavca do implementacije i optimizacije tehnologije i obuke za upotrebu.

Bezbednost podataka i aplikacija

Podaci su „srce“ poslovanja. Da bi se sprečio gubitak podataka i kontrolisao ulazni/izlazni protok informacija u organizaciji, od presudne je važnosti da se upravlja čitavim životnim ciklusom podataka, počevši od tačke klasifikacije podataka, jer ne možete da upravljate nečim što ne poznajete.

Usaglašavanje strategije bezbednosti podataka sa odgovarajućom tehnologijom i partnerom podržaće efikasnost programa za zaštitu podataka.

Naš tim za obezbeđivanje aplikacija kombinuje široko znanje i iskustvo kako bi pomogao u osiguravanju da rastuće okruženje aplikacija ostane zaštićeno od novih i postojećih pretnji. Kombinovanje ručnog testiranja i automatskog skeniranja i pregleda kodova, kao i sklapanje partnerstva sa prodavcima vodećih alata za skeniranje donosi pristup razvoju aplikacija „iz svih uglova“.

Bezbednosna inteligencija i forenzika

Više od 50% organizacija ne koristi svoja ulaganja u različite tehnologije sa punim kapacitetom.

Većina organizacija je tokom vremena ozbiljno ulagala u različite bezbednosne kontrole u okviru svojih okruženja. Ali kako vode računa da obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite? I da li znaju gde se nalaze bezbednosni propusti i na koji način da im pristupe?

Sa iskusnim timom konsultanata za napade i probojnost i dokazanim metodologijama, radimo na tome da oslabimo postojeći odbrambeni perimetar i identifikujemo ranjivosti koje se mogu eksploatisati pre nego što to učini neki zlonamerni igrač. Potvrđujemo efikasnost vašeg trenutnog okruženja i omogućavamo vam da donesete prave odluke da na kraju umanjite rizike u celoj organizaciji.

ICS

Sistemi za industrijsku kontrolu (ICS) postali su privlačna meta za sajber kriminalce. Većina ovih sistema nadgleda kompleksne industrijske procese i kritične infrastrukture koje isporučuju osnovne usluge, poput struje, vode, prevoza.

Bezbednosni pristup Ibis ICS-a kombinuje vodeća rešenja prodavaca sa inteligencijom i iskustvom tima kako bi obezbedio holističku zaštitu za preduzeće. Naš tim obezbeđuje stručne konsultante koji mogu da pomognu sa aktiviranjem NIST Cybersecurity okvira radi zaštite kritične infrastrukture i razvoja plana IT bezbednosti kako bi se na bolji način upravljalo rizicima u celoj organizaciji.

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

GDPR postoji radi garantovanja „namenske zaštite podataka“, što u praksi označava razvijanje proizvoda i usluga sa konceptom „namenskog obezbeđenja“.

Naša ponuda GDPR može da obuhvata sledeće, na osnovu nivoa zrelosti i potreba organizacije:

  • Procenu spremnosti
  • Mapiranje podataka
  • Obuku i svest
  • Testiranje stresa
  • Namensku privatnost

I DPOaaS – Ibis kao Subjekat za zaštitu podataka pomaže klijentima u vezi sa pitanjima povezanim sa privatnošću i zaštitom podataka, kao i usaglašenošću sa GDPR.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".