Phoenix Default softver je moćni plug&play bankarski softver za IT implementaciju nove EBA Default definicije. Naše rešenje se zasniva na metodologiji najbolje prakse, koja je potvrđena od strane BIG4 konsultanata, dokazana kroz projekte automatizacije Default definicije u najvećim bankama Centralne i Istočne Evrope i nudi najviši mogući nivo automatizacije, pokrivajući sve unapred zadate trigere/događaje koje propisuju EBA, ECB, lokalni regulatori ili koje priznaje praksa.

Šta mi nudimo?

Veoma iskusne stručnjake sa praktičnim iskustvom u automatizaciji Default definicije

Posvećeni tim za izradu softvera i agilnu projektnu metodologiju

Prevod složenih regulatornih zahteva u funkcionalnu specifikaciju koju je moguće implementirati

Robustan, visokofleksibilni softver, jednostavan za korišćenje i upravljanje za podršku brze implementacije nove Default definicije

Neinvazivno arhitekturalno rešenje – nema potrebe za izmenama na postojećim softverima

Opsežno izveštavanje i kreiranje potrebnih baza podataka

Šta vi dobijate?

Punu usaglašenost sa EBA i lokalnim regulatornim zahtevima

Razvili smo Phoenix Default rešenje na osnovu metodologije najbolje prakse dokazane kroz Default automatizaciju u najvećim bankama Centralne i Istočne Evrope. Transparentnost i visok nivo dokumentovanosti izlaznih podataka omogućiće visok kvalitet modeliranja parametara rizika za potrebe donošenja odluke o odobravanju kredita, određivanje cene rizika ili obračun rezervisanja za kreditne gubitke.

Najviši mogući nivo automatizacije

Naše rešenje nudi najviši mogući nivo automatizacije, pokrivajući sve Default trigere / događaje koje propisuju EBA, ECB, lokalni regulatori ili koje priznaje praksa. Za sve trigere koji (trenutno) ne mogu da se automatizuju, nudimo ručno unošenje i odgovarajuće procese. Automatizacija postojećih ili dodavanje novih trigera koji su potpuno fleksibilni i kojima banka upravlja putem „steering“ tabela.

Blagovremeno prepoznavanje Default statusa (statusa neizmirenja obaveza)

Pored regulatornog procesa sa potpunom automatizacijom, možete da očekujete blagovremeno prepoznavanje Default statusa, pravilno upravljanje NPL portfoliom, kao i vraćenje u klijenata u portfolio zdravih kredita.

POKRIVAMO CEO PROCES

Usaglašenost EBA, ECB i lokalnih regulatora

Default aplikacija – predlog

Ilustrativna integracija u okruženje banke

Standardni moduli i funkcionalnosti

Modul za podešavanje

Uloge
Politika identiteta/pristupa i upravljanje pravima korisnika

Unos podataka i provera podataka

Migracija podataka iz baza podataka banke i transformacija u unapred definisani format
Tehnička validacija podataka
Logička validacija podataka
Sistem za korekciju podataka

Grafički korisnički interfejs

Kontrolni ekran administratora
Kontrolni ekran korisnika
Pregled klijenta/akcije na klijentu
Klijenti spremni za povratak u portfolio zdravih klijenata
Upravljanje „steering“ tabelama
Izveštaji
Upravljanje tehničkim Default statusima

Sistem za obaveštenja

Imejl obaveštenja za zadatke (pregled otvorenog trigera ili –klijenata spremnih za povratak u portfolio zdravih klijenata)

Prepoznavanje Default trigera

Automatski triger – automatizovani input
Ručni triger – unet od strane korisnika
Spisak trigera – kojim se može upravljati putem grafičkog korisničkog interfejsa
Meki triger (sa potvrdom)
Tvrdi trigeri (nije potrebna potvrda)

Aktiviranje / deaktiviranje Default događaja

Različiti procesi u vezi sa aktiviranjem / deaktiviranjem različitih događaja:
Dani kašnjenja (DPD)
Restrukturiranje
Specifična prilagođavanja za kreditni rizik
Stečaj
Prestanak obračunavanja prihoda od kamata
Ostali UTP

Period oporavka

Različito trajanje za različite Default događaje
Dodatni kriterijumi kod restruktuiranja

Povratak u portfolio zdravih klijenata

Automatizovani povratak u portfolio zdravih klijenata za fizička lica na osnovu uspešno završenog perioda oporavka i dostupnog performing rejtinga
Proces ručnog vraćanja u portfolio zdravih klijenata za pravna lica

Dimenzione i upravljačke tabele

Parametrizacija i upravljanje različitim dimenzijama korišćenim u procesu
Padajući meniji
Rejting skale
Poslovne linije
...

Izlazni pregraci za podatke

PD baza podataka
LGD baza podataka

Eksterne baze podataka

Podaci kreditnog biroa
Podaci iz registra stečaja
Podaci iz registra zaloga
Podaci iz registra sudskih procesa
Podaci iz katastra

Brojač dana kašnjenja

Brojač dana kašnjenja na nivou klijenata sa pragom materijalnosti zasnovanim na Basel klasama izloženosti

30 60 90 Day Implementation Plan

PRVIH 30 DANA

Pripreme

Predlog/analiza nove Politike Default definicije

Usaglašavanje dokumenta o poslovnim zahtevima (BRD)

Predlog i usaglašavanje funkcionalne specifikacije (FSD)

Usaglašavanje ulaznih podataka

NA 60 DANA

Završna faza

Instaliranje aplikacije

Podešavanje Default trigera/događaja u upravljačkim i dimenzionim tabelama

Testovi učitavanja podataka podataka

UAT

Rešavanje defekata

NA 90 DANA

Lansiranje

Paralelni obračun na osnovu minimalnog održivog proizvoda (MVP)

Fino podešavanje funkcionalnosti / učinka

Automatizacija dodatnih trigera na osnovu obezbeđenih dodatnih ulaznih podataka

Sporazum o planu razvoja softvera u narednom periodu

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".