Ibis Instruments Software Development business unit razvija inovativna softverska rešenja koja transformišu različite industrije, koristeći nove tehnologije pre svega big data, data science i mašinsko učenje. Rešenja koja pravimo donose ‘disruptive innovation’, što njihovim korisnicima donosi konkurentnsku prednost na tržištima na kojima posluju.

Proizvodi

IPI – Ibis Performance Insights

Rešenje za end-to-end monitoring performansi telekomunikacionih i IT mreža i mrežnu analitiku – omogućuje unapređenje kvaliteta mreće i servisa, značajno smanjenje broja korisničkih žalbi, efikasini terenski rad, manji broj izlazaka na teren, preventivno održavanje.

FOI – Field Operations Insights

Rešenje za centralizvoani monitoring i kontrolu kvaliteta Field operacija u telekomunikacionim mrežama. Rešenje obezbeđuje analitiku nad podacima generisanim sa mernih instrumenata.

Ibis Data Lake

Ibis Data Lake je softversko rešenje za implementaciju Data lake okruženja po referentnoj arhitekturi i najboljim praksama razvijenim od strane razvojnog centra kompanije Ibis Instruments koji se bavi Big data tehnologijama od 2014. godine. U Ibis Data Lake je ugrađena najbolja industrijska praksa i najbolja iskustva stečena u velikom broju produkcionih data lake implementacija urađenih od strane Ibis Instrumentsa.

Ibis Banking Analytics – IFRS9

Analitičko rešenje za risk management u bankama sa sledećim komponentama:

  • IFRS 9 Calculation Tool
  • Scoring/rating alat (roadmap)
  • EWS alat (roadmap)

Phoenix Default softver

Phoenix Default softver je moćni plug&play bankarski softver za IT implementaciju nove EBA Default definicije. Naše rešenje se zasniva na metodologiji najbolje prakse, koja je potvrđena od strane BIG4 konsultanata, dokazana kroz projekte automatizacije Default definicije u najvećim bankama Centralne i Istočne Evrope i nudi najviši mogući nivo automatizacije, pokrivajući sve unapred zadate trigere/događaje koje propisuju EBA, ECB, lokalni regulatori ili koje priznaje praksa.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".