Unesite svoju email adresu kako biste mogli da preuzmete brošuru

Ibis Instruments predstavlja svoje najnovije Big Data rešenje – Ibis Performance Insights

Nakon dugogodišnjeg rada sa najboljim alatima na tržištu za kolekciju podataka i monitoring kvaliteta servisa, Ibis instruments razvio je end-to-end rešenje (Ibis Performance Insights) za monitoring performansi i naprednu analitiku, optimizovano za korisničku i mrežnu opremu u okruženjima telekomunikacionih i kablovskih provajdera. Rešenje obezbedjuje pouzdane informacije o performansama servisa za svakog pojedinačnog korisnika, u blisko realnom vremenu kao i celokupnu sliku performansi i zdravlja mreže. Robusno i skalabilno, naše big-data rešenje je dizajnirano da iskoriti napredne analitičke mogućnosti platforme sa ciljem obezbedjivanja proaktivnog alarminga i napredne root-cause analize mrežnih problema u realnom vremenu.

Fleksibilni cloud-based ili on-premises modeli su dizajnirani da:

 • Pomognu u planiranju i optimizaciji mreže
 • Transformišu vaš Network Operation Centar iz tradicionalnog reaktivnog u proaktivni NOC, vodjen analitikom
 • Pomognu u unapredjenju kvaliteta servisa, operativne efikasnosti i zadovljstva korisnika kao i smanjenja troškova

Transformacija Network Operations Center

 • Kontinualni monitoring performansi korisničke opreme sa svim relevantim KPI-evima prezentovanim kroz dašborde i reporte.
 • Trend analiza i rana detekcija problema omogućuju NOC-u da proaktivno reaguje čak i pre nego što su servisi ugroženi
 • Root-cause analiza mrežnih problema bazirana na analitici i detekcija degradacija mrežnih preformansi
 • Istorijska analiza i identifikacija osnovnog uzroka otkaza servisa omogućava automatizaciju i prevenciju ponavljanja istih problema
 • Najbolja praksa u monitoringu DOCSIS / IPTV okruženja

Field Operacije – unapređenje efikasnosti i redukcija troškova

 • Brza detekcija problematičnog elementa u pristupnoj mreži
 • Precizna lokalizacija na mapama i dašbordima optimizovanim za mobilne uredjaje
 • Set troubleshooting alata koji ubrzavaju proces rešavanja problema

Efikasan korisnički centar i zadovoljstvo korisnika

 • Moćan alat za prvi nivo, kao i napredne nivoe, korisničke podrške koji kombinuje korisničko iskustvo za dijagnostikovanjem stanja u mreži
 • Pouzdane informacije o performansama servisa u korisnički orijentisanim dašbordima
 • Brzo izolovanje problema i pouzdano razlikovanje korisničkih i mrežnih problema
 • Informacije o kvalitetu servisa u blisko realnom vremenu, kao i istorijske informacije za svakog korisnika

Ibis Instruments Performance management rešenje, fokusirano na podatke u realnom vremenu, istorijske podatke i trend analizu, omogućava servis provajderima brzo zaključivanje i donošenje inteligentnih odluka. Rešenje, dizajnirano da bude skalabilno sa mogućnošću da monitoriše milione uredjaja, koristi moć napredne analitike u rešavanju specifičnih problema u telekomunikacionoj / kablovskoj industriji.

share

Link kopiran!