FOI – Field Operations Insights (FOI) – rešenje za centralizvoani monitoring i kontrolu kvaliteta Field operacija u telekomunikacionim mrežama. Rešenje obezbeđuje analitiku nad podacima generisanim sa mernih instrumenata. Omogućuje smanjenje broja ponovljenih izlazaka na teren i povećanje kvaliteta terenskih akcija, definisanjem i kontrolom sprovođenja terenskih procedura za različite tipove terenskih aktivnosti za interne i outsorsovane terenske ekipe.

Uspostava procedura i kontrola kvaliteta rada terenskih ekipa

Rešenje za centralizvoani monitoring i kontrolu kvaliteta Field operacija u telekomunikacionim mrežama. Rešenje obezbeđuje analitiku nad podacima generisanim sa mernih instrumenata. Omogućuje smanjenje broja ponovljenih izlazaka na teren i povećanje kvaliteta terenskih akcija, definisanjem i kontrolom sprovođenja terenskih procedura za različite tipove terenskih aktivnosti za interne i outsorsovane terenske ekipe.

Zašto FOI?

 • Manji troškovi održavanja mreže
 • Smanjeni broj ponovljenih žalbi korisnika i do 60%
 • Veće zadovoljstvo korisnika
 • Povećanje efikasnosti zaposlenih

Pomoću Field Operation Insights-a, kompanije postižu potpunu vidljivost i kontrolu nad radom zaposlenih na terenu. FOI pruža mogućnost menadžmentu kompanije da osigura da se najbolje prakse kompanije bazirane na znanju najiskusnijih ljudi sprovode na terenu, kao i da ima uvid u to da li terenski tehničari prate definisane procedure tokom aktivnosti na terenu.

FOI procedure i standardi

Kao ulazne informacije FOI koristi više izvora: listu radnih naloga, terenska merenja i postupke za rešavanje žalbi, kao što je prikazano ispod:

 • FOI softver donosi defaultne procedure za različite tipove terenskih akcija (instalacija, žalba po tipu servisa, …)
 • Procedure su bazirane na najboljoj praksi i iskustvu u measurement oblasti
 • Korisnik može da prilagodi postojeće ili definiše nove sopstvene procedure za različite tipove terenskih akcija

Nadgledanje terenskih radnika tokom izgradnje mreže

Vrši se revizija podizvođača radi uvida u to da li su aktivnosti obavljene u skladu sa propisima

Pomoću FOI procedura, prati se rad na instalaciji mreže kod novih korisnika, broj žalbi…

Prati se da li su terenski radnici podizvođača usvojili nove procedure

Funkcionalnosti:

 • Mogućnost definisanja procedura za različite tipove terenskih naloga
 • Praćenje poštovanja procedura po operateru, timu, klasteru, kooperantu,
 • Rezime, zbirni izveštaji po operateru, timu, oblasti, klasteru, podugovaraču
 • Pass / Fail merenja po modemu, radnom nalogu, operateru,
 • Identifikacija radnih naloga koji nisu izvršili definisana merenja, čak i kada je to bilo potrebno da se uradi,
 • Opciono: Izveštaj o kvalitetu usluge po modemu pre/posle održavanja ako je integrisana sa Ibis Performance Insights (iPi).
 • Kontrola podizvođača:
  • Uvid u to da li su aktivnosti obavljene u skladu sa ugovorenim obavezama
  • Praćenje da li su terenski radnici podizvođača usvojili nove procedure
 • Kao ulazne informacije FOI koristi izvore: istoriju radnih naloga, rezultate terenskih merenja.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".