Unesite svoju email adresu kako biste mogli da preuzmete brošuru

Članstvo Ibis Instruments u organizaciji NALED

Među mnogim organizacijama koje se bave privrednim pitanjima u Srbiji, već godinama se posebno ističe Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), a čija je članica od januara 2020 postala i kompanija Ibis Instruments. Ponosni smo na ovo članstvo i nadamo se da ćemo mi kao kompanija doprineti u promovisanju ideja i rešavanju problema i prepreka u ekonomskom razvoju i da ćemo pružiti podršku državi u sprovođenju reformi.

NALED utiče na promene tako što posreduje i omogućava stručni dijalog između ključnih aktera u društvu, pruža podršku Vladi pri dizajniranju i sprovođenju javnih politika, prati sprovođenje javnih politika za unapređenje poslovnog okruženja. Pored ove tri ključne funkcije, NALED takođe prepoznaje važne teme i postavlja na dnevni red, čini ih aktuelnim i otvara diskusije o njima. Neke od tema koje je NALED do sada uspešno pokrenuo su: elektronske građevinske dozvole, reforma katastra, parafiskalni nameti, siva ekonomija, elektronska prijava sezonskih radnika. NALED radi i na promovisanju i legitimizaciji novih ideja i načina rada u široj javnosti kroz kampanje i medijske objave.

share

Link kopiran!