Servisi i podrška

Ibis Instruments je posvećen pružanju pune usluge svim našim klijentima i zadovoljstvo korisnika je naša misija. U okviru svih aktivnosti trudimo se da sa svim korisnicima uspostavimo odnos pun poverenja i da pružimo podršku u svim projektnim fazama, od pre sales faze, preko faze implementacije pa do podrške u garantnom i van garantnom periodu. Kvalitetna after sales podrška je ključna prednost koju Ibis Instruments danas ima na tržištu i usluga koja nas izdvaja kao pouzdanog i trajnog partnera.

Sistemska integracija

Sistemska integracija

Ibis Instruments nudi puni opseg usluga sistemske integracije što podrazumeva usluge instalacije, integracije i kastomizacije svih sistema iz našeg portfolia. U mogućnosti smo da pružamo usluge kompletne instalacije softvera i hardvera, implementacije, te integracije sa postojećim sistemima u konkretnom okruženju korisnika i to u skladu sa najboljom industrijskom praksom i svim relevantnim modernim standardima i preporukama.

Ibis Instruments nudi puni opseg usluga sistemske integracije što podrazumeva usluge instalacije, integracije i kastomizacije svih sistema iz našeg portfolia. U mogućnosti smo da pružamo usluge kompletne instalacije softvera i hardvera, implementacije, te integracije sa postojećim sistemima u konkretnom okruženju korisnika i to u skladu sa najboljom industrijskom praksom i svim relevantnim modernim standardima i preporukama.

Konsalting

Konsalting

Pored želje, resursa i potrebe da promenite, unapredite ili transformišete svoje poslovanje, potreban vam je pre svega pouzdan partner, partner sa bogatim industrijskim iskustvom, koji će vam svakodnevno prezentovati nove i inovativne ideje, partner koji može da razume vas i vaše težnje i koji će raditi sa vama rame uz rame kako bi vam pomogao da dostignete sledeći nivo performansi i poslovnog uspeha.

Ibis Instruments je partner koji ima kapacitete da pretoči ideje u realnost i koji je podrška i ...

Pored želje, resursa i potrebe da promenite, unapredite ili transformišete svoje poslovanje, potreban vam je pre svega pouzdan partner, partner sa bogatim industrijskim iskustvom, koji će vam svakodnevno prezentovati nove i inovativne ideje, partner koji može da razume vas i vaše težnje i koji će raditi sa vama rame uz rame kako bi vam pomogao da dostignete sledeći nivo performansi i poslovnog uspeha.

Ibis Instruments je partner koji ima kapacitete da pretoči ideje u realnost i koji je podrška i pojačanje vašeg poslovanja.

Naši konsultanti donose vrhunske veštine u analizi poslovnih potreba, identifikovanju tehničkih mogućnosti da se zadovolje te potrebe, kao i pomoć za sve druge biznis ili tehnološke izazove koje imate ispred vas, uz adekvatne savete kako da povećate produktivnost i da budete ispred vase konkurencije. Možemo vam pomoći da uvedu nove tehnologije, brzo i efikasno.

pročitajte više
Kalibracija

Kalibracija

Proizvođač garantuje za sve tehničke karakteristike navedene u specifikacijama uređaja u periodu određenom sertifikatom o kalibraciji koji se isporučuje uz opremu. Nakon isteka perioda kalibracije, Ibis Instruments obezbeđuje usluge provere tehničkih karakteristika, sledivosti ka standardima i podešavanja na referentne vrednosti u granice definisane tehničkim specifikacijama proizvođača. U zavisnosti od tipa opreme ove usluge se obavljaju u zemlji ili laboratorijama proizvođača, a nakon čega se ...

Proizvođač garantuje za sve tehničke karakteristike navedene u specifikacijama uređaja u periodu određenom sertifikatom o kalibraciji koji se isporučuje uz opremu. Nakon isteka perioda kalibracije, Ibis Instruments obezbeđuje usluge provere tehničkih karakteristika, sledivosti ka standardima i podešavanja na referentne vrednosti u granice definisane tehničkim specifikacijama proizvođača. U zavisnosti od tipa opreme ove usluge se obavljaju u zemlji ili laboratorijama proizvođača, a nakon čega se dobijaju validni sertifikati o kalibraciji.

pročitajte više
Rentiranje

Rentiranje

Podrazumeva iznajmljivanje merne opreme u određenom periodu radi obavljanja merenja uz obuku za rad sa opremom i tehničku podršku tokom perioda rentiranja. Rentirana oprema pripada setu merne opreme sa lagera Ibis Instruments ili naših principala, a može se u najkraćem roku staviti na raspolaganje. Usluga rentiranja uključuje i osnovnu obuku za rad, a opciono se može ugovoriti i usluga tehničke podrške Ibis Instruments stručnog tima tokom perioda rentiranja.

Podrazumeva iznajmljivanje merne opreme u određenom periodu radi obavljanja merenja uz obuku za rad sa opremom i tehničku podršku tokom perioda rentiranja. Rentirana oprema pripada setu merne opreme sa lagera Ibis Instruments ili naših principala, a može se u najkraćem roku staviti na raspolaganje. Usluga rentiranja uključuje i osnovnu obuku za rad, a opciono se može ugovoriti i usluga tehničke podrške Ibis Instruments stručnog tima tokom perioda rentiranja.

Edukacija

Edukacija

Tehnološke, operativne ili administratorske obuke za rad na instrumentima i sistemima obavljaju stručnjaci Ibis Instrumentsa ili naših principala u zemlji i inostranstvu, a u zavisnosti od potreba korisnika. Svi polaznici dobijaju sertifikate o obučenosti. Pored obuka Ibis Instruments organizuje tehnološke seminare i predavanja čiji je cilj prenošenje znanja i iskustva naših principala i upoznavanje sa novim tehnologijama i rešenjima implementiranih kod vodećih svetskih operatera.

Tehnološke, operativne ili administratorske obuke za rad na instrumentima i sistemima obavljaju stručnjaci Ibis Instrumentsa ili naših principala u zemlji i inostranstvu, a u zavisnosti od potreba korisnika. Svi polaznici dobijaju sertifikate o obučenosti. Pored obuka Ibis Instruments organizuje tehnološke seminare i predavanja čiji je cilj prenošenje znanja i iskustva naših principala i upoznavanje sa novim tehnologijama i rešenjima implementiranih kod vodećih svetskih operatera.

Tehnička podrška

Tehnička podrška

Za sve korisnike sistema iz naše ponude, pružamo širok sprektar usluga tehničke podrške. Tehnička podrška je dostupna u garantnom i van garantnom periodu, kroz ugovore o održavanju. U prilici smo da pružimo punu podršku rešenjima, uključujući hardversku podršku, te 1st i 2nd line podršku za softverska rešenja, za sve sisteme iz našeg portfolia. Podrška je dostupna u vidu 8x5 ili 24x7 modela, sa mogućim ugovaranjem vremena odziva i rešavanja problema.
Standardne usluge koje pružamo u okviru ...

Za sve korisnike sistema iz naše ponude, pružamo širok sprektar usluga tehničke podrške. Tehnička podrška je dostupna u garantnom i van garantnom periodu, kroz ugovore o održavanju. U prilici smo da pružimo punu podršku rešenjima, uključujući hardversku podršku, te 1st i 2nd line podršku za softverska rešenja, za sve sisteme iz našeg portfolia. Podrška je dostupna u vidu 8x5 ili 24x7 modela, sa mogućim ugovaranjem vremena odziva i rešavanja problema.
Standardne usluge koje pružamo u okviru tehničke podrške su:

  • First Line podrška – Incident i Problem Management (za software 1st i 2nd line)
  • Redovno održavanje (uključujuči software upgrade, update i patch, kao i redovno održavanje hardware)
  • Solution podrška (uključujući podršku svim kastomizacijama rešenja)
  • Help desk
  • Koordinacija podrške sa proizvođačem software i/ili hardware


Tehnička podrška je dostupna na:

mail: support@ibis-instruments.com
tel: 381 65 319 31 57

Online sistem za prijavu i praćenje zahteva za tehničkom podrškom je dostupan na: http://support.ibis-instruments.compročitajte više
Servisiranje

Servisiranje

Servis opreme je dostupan za opremu svih principala koja je u našoj ponudi, u garantnom i van garantnom periodu. Naši lokalni eksperti su u prilici da reše veliki broj problema u našem servisu. Za sve veće probleme, kroz partnerstva sa našim principalima, imamo pristup servisnim centrima proizvođača, gde omogućavamo rešavanje svih vrsta problema. Servis je lociran u sedištu Ibis Instruments u Beogradu, ul. Tošin bunar 272, sa radim vremenom od ponedeljka do petka od 9:00-17:00 h.

Kontakt podaci: ...

Servis opreme je dostupan za opremu svih principala koja je u našoj ponudi, u garantnom i van garantnom periodu. Naši lokalni eksperti su u prilici da reše veliki broj problema u našem servisu. Za sve veće probleme, kroz partnerstva sa našim principalima, imamo pristup servisnim centrima proizvođača, gde omogućavamo rešavanje svih vrsta problema. Servis je lociran u sedištu Ibis Instruments u Beogradu, ul. Tošin bunar 272, sa radim vremenom od ponedeljka do petka od 9:00-17:00 h.

Kontakt podaci:
Mail: support@ibis-instruments.com
Tel: 381 11 715 2 200


pročitajte više
X