Transport systems

Za potrebe premošćavanja veza između brze Core mreže i složenije pristupne infrastrukture, metro i WAN mreže prolaze kroz period migracije od tradicionalnih TDM u paketske mreže. Postojeći i veoma zastupljeni sistemi na transportnom nivou polako gube primat od tehnologija koje omogućavaju mnogo veću iskoristivost kapaciteta i koje su značajno lakše za upravljanje i održavanje. Portfolio testne opreme, softvera i sistema omogućava operatorima, servis provajderima i proizvođačima mrežne opreme implementiranje pouzdanih transportnih mreža i optimizaciju kvaliteta svih servisa koji se pružaju.

SmartClass Ethernet

SmartClass Ethernet

VIAVI SmartClass Ethernet predstavlja GigE hendheld instrument namenjen testiranju parametara Ethernet saobraćaja na optičkom i električnom interfejsu. Omogućava testove dijagnostike kabla, generisanje i testiranje L2/L3 saobraćaja, RFC2544 (simetrično i asimetrično) testiranje, Multiple Streams i testiranje MPLS saobraćaja.

preuzmite pdf
HST-3000

HST-3000

HST‐3000 predstavlja portabilni modularni instrument za testiranje E1, Datacom i Ethernet linkova do 1Gbps. Omogućava RFC2544 testiranje, ping, generisanje i analizu saobraćaja sa različitim enkapsulacionim šemama: VLAN, VLAN Stacking (Q‐in‐Q) i MPLS.

preuzmite pdf
MTS-5800v2

MTS-5800v2

VIAVI MTS-5800 je najnovija platforma koja podržava celokupna Ethernet, PDH, SDH, FC, OTN, CPRI/OBSAI testiranja do 10G. Uključuje simetrični i asimetrični RFC2544 Acceptance Teesting, Y.1564 uz automatsko generisanje mernih izveštaja, generisanje Multiple Streams na L2 i L3 (do 10 stream-ova), testiranja Ethernet sinhronizacije (1588v2 i SyncE). MTS-5800 ima mogućnost istovremenog izvršavanja dva testa (do 10G).

preuzmite pdf
MTS-6000A

MTS-6000A

MTS‐6000A v2 je najmanja platforma na svetskom tržištu koja podržava sve testove od instalacije do održavanja potrebne za sertifikaciju vlakana. Svojom modularnošću, MTS-6000A omogućava širok spektar testova za Ethernet, SONET/SDH, FTTx, CWDM i brzih 40Gbps mreža.

preuzmite pdf
MTS-8000

MTS-8000

VIAVI MTS‐8000 je potpuno skalabilna i napredna multiservisna testna platforma koja omogućava testiranje 40G i 100G sistema prenosa kao i fizičkih karakteristika optičkih linkova. Transport Module, kao i Multi Servise Aplication Module na MTS‐8000 platformi predstavlja integrisano rešenje za testiranje PDH, SDH, Ethernet, OTN, NgN sistema. Najraznovrsniji optički moduli omogućavaju testiranje short‐haul, long‐haul, FTTx, CWDM i DWDM mreža, ako i potpunu karakterizaciju linkova pomoću OTDR, IL, ORL, CD, PMD i AP merenja.

preuzmite pdf
ONT-600

ONT-600

VIAVI Optical Network Tester - ONT pretstavlja multifunkcionalno, multiportno rešenje za brzo i fleksibilno testiranje optičkih transportnih mreža. Svi modeli ONT zadovoljavaju potrebe za testiranjem optičkih i digitalnih karakteristika signala u delu istraživanja i razvoja (R&D) opreme, system verification testiranja (SVT), proizvodnje komponenata i troubleshooting‐a. Za ONT platformu su razvijeni plug‐in moduli za testiranje paketskih Ethernet i FC mreža, kao i za OTN i SDH/SONET transportne sisteme, i sve to uz kombinaciju testiranja sa Jitter/Wander karakteristikama.

preuzmite pdf
X