Fiberoptics

Optičke mreže sa svojim performansama omogućavaju kvalitetan prenos velikih protoka. Poslednjih 20 godina došlo je do naglog razvoja u oblasti optičkih telekomunikacija, što dovodi do pojeftinjenja aktivne i pasivne opreme. Zbog svega navedenog optičke mreže pronalaze primenu od Data centara preko pristupnih mreža do transportnih mreža. Kako bi se na adekvatan način pristupilo njihovom instaliranju, održavanju i eksploataciji potrebno je imati kvalitetne instrumente.

Smart OTDR

Smart OTDR

SmartOTDR je prenosni instrument namenjen jednostavnoj i lakoj izgradnji i održavanju optičkih mreža u FTTH, Metro i Acces okruženju sa adekvatnim softverkim paketom za automatsku inspekciju i analizu.

preuzmite pdf
MTS-2000

MTS-2000

MTS-2000 je modularna OTDR platforma za instalaciju, turn-up i održavanje optičke infrastrukture u Enterprise, Metro i pristupnoj mreži (FTTx/PON)

preuzmite pdf
MTS-4000

MTS-4000

MTS-4000 instrument poseduje mogućnost testiranja Access/FTTx/Triple-Play Services (OTDR, PON, 3PP). Instrument je potpuno modularan sa dva slota i opcijama na mainframe-u. Mainframe je malih dimenzija, portabilan i lak za rad.

preuzmite pdf
MTS-6000

MTS-6000

MTS‐6000A v2 je najmanja platforma na svetskom tržištu koja podržava sve testove koji su potrebni za sertifikaciju vlakana: OTDR module različitih talasnih dužina i dinamika do 50dB, CD (Chromatic Dispersion), PMD (Polarization Mode Dispersion), AP (Attenuation Profile), WDM (testiranje DWDM kanala) i druge.

preuzmite pdf
MTS-8000

MTS-8000

VIAVI MTS‐8000 je potpuno skalabilna i napredna multiservisna testna platforma koja omogućava testiranje short‐haul, long‐haul, FTTx, CWDM i DWDM mreža, kao i potpunu karakterizaciju linkova pomoću OTDR, IL, ORL, CD, PMD i AP merenja.

preuzmite pdf
ONMSi

ONMSi

VIAVI ONMSi (Optical Network Monitoring System) omogućava 24x7 permanentni In-Service i Out of Service monitoring optičke mreže, brzu detekciju prekida i degradacije optičkog kabla, izolaciju i lociranje smetnje, GPS lokalizaciju na mapi ili Google Earth sistemu, slanje alarma administratoru i klijentima, generisanje QoS i izveštaja o alarmima, bidirekcionu integraciju u OSS i dokumentovanje u centralnoj bazi.

preuzmite pdf
SmartOTU

SmartOTU

SmartOTU je skalirana verzija ONMSi sistema koja ne podrazumeva centralizovani sistem za nadzor već svaka OTU jedinica predstavlja zasebnu testnu jedinicu. Kada se desi problem na vlaknu, u roku od par minuta alarm se generiše putem email-a, SMS-a ili SNMP-a.

preuzmite pdf
70S

70S

Fujikura 70S je core alligment splajser, koji obezbeđuje visoke performanse i male gubitke na spoju uz vreme splajsovanja od samo 6s i vremenom zatapanja termoskupljajuće cevčice od samo 9s. Jedinstvena funkcija automatizacije vam omogućuje da prilagodite rad splajsera vašim potrebama i tehnici splajsovanja.

preuzmite pdf
Fujikura 41S

Fujikura 41S

Fujikura 41S splajser je najnoviji High-End FTTH model sa Bluetooth tehnologijom, koja omogućava bežično povezivanje sa CT50 nožem. Dizajniran kao Active V-Groove splajser sa jedinstvenom sposobnošću da proceni gubitak splajsova sa većom tačnošću koristeći novu Core Loss Estimation funkcionalnost.

preuzmite pdf
19S

19S

Generacija splajsera koja poseduje sistem poravnanja omotač‐omotač (cladding to claddin) pri čemu su gubici na spoju minimalni uz vreme splajsovanja od samo 9s i vremenom zatapanja termoskupljajuće cevčice od samo 14s.

preuzmite pdf
Fujikura 31S

Fujikura 31S

Fujikura 31S splajser je najnoviji Advanced model za potrebe FTTH, Data Centre, LAN i Access mreže. Dizajniran kao Active V-Groove splajesr, sa neverovatnom brzinom splajsovanja od čak 6 sekundi, 5” Touch screen ekranom za laku upotrebu.

preuzmite pdf
Ribbon splicers

Ribbon splicers

Fujikura 70R splajser omogućava spajanje ribon vlakana (do 12 vlakana po ribonu). Jedinstvena funkcija automatizacije vam omogućuje da prilagodite rad splajsera vašim potrebama i tehnici splajsovanja.

preuzmite pdf
X