CATV and Video

Distribucija Triple Play i dodatnih multimedijalnih servisa koristeći hibridnu optičko‐koaksijalnu (HFC) mrežu, zahteva veoma pouzdanu i dostupnu mrežu u svim segmentima, a posebno u upstream delu. Samim tim upotreba odgovarajuće testne opreme i aplikacija je jedna od ključnih karika za poboljšanje kvaliteta celokupnog sistema, koji će ukazati na događaje koji se moraju rešiti.

DSAM

DSAM

DSAM predstavlja multifukcionalni instrument za testiranje triple play servisa u CATV mrežama. Omogućava merenje forward i reverse Sweep-a zajedno sa EuroDOCSIS verifikacijom, uključujući DOCSIS 3.0 testiranje kablovskih modema, analizu analognih i digitalnih video kanala, testiranje VoIP i high-speed data, kao i ostalih triple play servisa u mrežama kablovskih operatora.

preuzmite pdf
ONX CATV

ONX CATV

OneExpert CATV je platforma za analizu analognih i digitalnih signala u HFC mreži koja svakog tehničara čini stručnjakom za proveru karakteristika mreže, a pronalaženje problema lakšim, bržim i moćnijim nego ikad. Touchscreen, user-friendly softver i OneCheck automatizovani testovi olakšavaju rad primenom pass/fail analize.

preuzmite pdf
SmartID Advanced Coax Probes

SmartID Advanced Coax Probes

SmartID probe rade sa DSAM i ONX instrumentima i omogućavaju sveobuhvatno testiranje kućnih koaksijalnih mreža za manje od 2 minuta.

preuzmite pdf
PathTrak RPM

PathTrak RPM

PathTrak RPM je najnapredniji sistem za kontinualni monitoring i analiziranje RF performansi povratnog pojasa HFC mreža. Predstavlja idealno rešenje za operatore koji uvode DOCSIS 3.0, VoIP, VoD i ostale Interaktivne servise. PathTrak-a ima mogućnost komunikacije sa DSAM portabilnim instrumentima i omogućava tehničarima trenutni prikaz spektra povratnog kanala iz HeadEnd-a ili status paketskog saobraćaja na ulasku u CMTS i samim tim brzo i lako rešavanje problema povratnog Ingress-a.

preuzmite pdf
VSE-1100

VSE-1100

VSE-1100 je prenosivi merni uređaj, sa funkcijom analizatora spektra, MPEG video analizatora, kao i alata za detekciju problema u povratnom pojasu HFC mreže. Ovaj instrument je namenjen pronalaženju izvora problema od HE do krajnjih korisnika.

preuzmite pdf
VSA-RF100

VSA-RF100

VSA-RF 100 proba omogućava RF analizu direktnog smera u HFC mrežama, uključujući analogne video signale, MPEG i DOCSIS. Omogućava udaljeni monitoring, analizu i troubleshooting u svim segmentima mreže, bez izlaska tehničara na lokaciju.

preuzmite pdf
MSQ Handheld QAM Signal Level Meter

MSQ Handheld QAM Signal Level Meter

MSQ je instrument za merenje nivoa signala i predstavlja idealno rešenje za terenske tehničare koji žele brzo da provere kvalitet analognih i digitalnih servisa u HFC mreži.

preuzmite pdf
IPTV Video Monitoring Koncept

IPTV Video Monitoring Koncept

IneoQuest iVMS predstavlja multidimenzionalno rešenje za menadžment video kvaliteta. Ova platforma omogućava istovremeni kontinualni monitoring i analizu hiljade video programa duž lanca isporuke linearnog video servisa, omogućavajući multidimenzionalni prikaz kvaliteta mreže, odnosno video streamova, u realnom vremenu u okviru jedinstvenog, unificiranog dashboard-a. IneoQuest u svojoj ponudi ima široku lepezu hardverskih proba koje omogućavaju end-to-end monitoring kvaliteta video sadržaja i streamova.

preuzmite pdf
OTT Video Monitoring Koncept

OTT Video Monitoring Koncept

IneoQuest je razvio end-to-end rešenje za monitoring  kvaliteta nelinearnog  video servisa omogućavajući uvid u kvalitet Multiscreen, Over-the-Top (OTT) i TV anywhere servisa duž lanca isporuke. Rešenje je skalabilno i omogućava realni prikaz parametara kvaliteta servisa i biznis inteligenciju kako bi se prikupljeni podaci prikazali na odgovarajući način kako bi se dobila jasna i kompletna slika servisa kroz celi lanac isporuke servisa.

preuzmite pdf
X