Planing i optimizacija

Rešenje pokriva planiranje radio i backhaul mreže kao i planiranje kapaciteta u širokom spektru tehnologija i obezbeđuje napredno planiranje i za Wi-Fi i Small Cells. Ključ uspeha je mogućnost integracije sa OSS sistemima što omogućava jednostavnu razmenu podataka sa drugim platformama radi poboljšanja preciznosti, geolokacije i ukupne efikasnosti planiranja.

ASSET (Radio Planning)

ASSET (Radio Planning)

ASSET je softverski paket za planiranje radio mreže koje olakšava planiranje bežičnih mreža uključujući i GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi, Small Cells i druge tehnologije u jednom projektu. Može biti prilagođen kroz niz dodatnih opcija koje omogućavaju dodatne funkcionalnosti. ASSET se može nadograditi MYRAID semi-determinističkim propagacionim modelom.

preuzmite pdf
ASSET Design (Automated Network Design)

ASSET Design (Automated Network Design)

ASSET Design je alat za automatsko dizajniranje mreže koji omogućava optimizaciju dizajna Macro Cell mreže sa dodatkom novih Small Cell sajtova u okviru jednog modula. ASSET Design je naslednik modula Capesso (alat za automatsko planiranje ćelija) i Velox (alat za planiranje Small Cell).

preuzmite pdf
ASSET Geo (Geo-located Traffic Maps)

ASSET Geo (Geo-located Traffic Maps)

Planiranje radio mreže je oduvek bio prvi korak za obezbeđivanje mreže visokih performansi. Kako se korisnici sve više oslanjaju na svoje mobilne uređaje, njihova očekivanja su drastično povećana. Kako bi rešio ovaj problem, TEOCO je kreirao ASSET Geo modul za ASSET alat za planiranje koji obezbeđuje interfejs do TEOCO Geo servera. ASSET Geo omogućava inženjerima za planiranje da vizuelizuju geo-lociran saobraćaj i podatke o statusu mreže u okviru ASSET alata za planiranje kako bi sa većom preciznošću mogli da reše probleme u mreži.

preuzmite pdf
CONNECT (Backhaul Planning)

CONNECT (Backhaul Planning)

CONNECT je alat za planiranje point-to-point i point-to-multipoint MW backhaul mreža. Ono omogućava planiranje linkova, path profilisanje, frekventne i interferentne analize kao i rutiranje i optimizaciju kapaciteta. Ovo kompletno rešenje za planiranje backhaul mreža pokriva sve bežične prenosne tehnologije, uključujući point-to-multipoint, non-line-of-sight i mikro i milimetar talas radio podršku, a idealan je za planiranje Small Cells.

preuzmite pdf
Mentor (RAN Optimization, GEO and Analytics)

Mentor (RAN Optimization, GEO and Analytics)

Mentor je rešenje za optimizaciju RAN mreže koje omogućava optimizaciju radio resursa i rešavanje problema, kao i rešavanje izazova koje nameće LTE kao maksimalnu optimizaciju 2G/3G mreže. Opsežne analitičke mogućnosti omogućavaju visoku tehnološku analizu preko uređaja, pretplatnika i lokacija, sa mogućnošću geo-lokacije u jedinstvene multi-vendor platforme.

preuzmite pdf
X