EMF Safety

Električno "zagađenje" je termin koji se često koristi da opiše sve veštački generisano električno (E) i magnetsko (H) polje. E- i H- polja se javljaju svuda gde su prisutni napon ili gde struja teče. Sve vrste radio i TV predajnika emituju elektromagnetno polje. Elektromagnetska polja koja mogu da pređu dozvoljene granice javljaju se u sledećim oblastima: predajnika za radio, TV i telekomunikacija; radarske instalacije, industrijska oprema, kao što su varnice erozije, indukcionog grejanja, plastike zavarivanje, mikrotalasna primene...

EMF monitoring

EMF monitoring

Sistem za monitoring elektromagnetskog zračenja (EMF) sastoji se od niza EMF proba instaliranih gde god je neophodno vršiti dugoročnu EMF u cilju izveštavanja o bezbednosti ljudi. EMF probe skladište podatke i putem konvencionalnih mobilnih mreža u određenim vremenskim intervalima te podatke šalju centralnoj jedinici, npr. PC ili server. Veličina sistema može da varira od jedne lokacije do pokrivenosti cele zemlje. Narda EMF probe kombinuju sve funkcije koje su od suštinskog značaja za ovu svrhu: autonomija, spoljna upotreba, mobilnost , robusnost i niski operativni troškovi.

preuzmite pdf
SRM-3006

SRM-3006

SRM-3006 predstavllja ručni frekvencijski selektivni instrument za merenje nivoa elektromagnetskog polja radi brze i pouzdane procene bezbednosti, npr. posebno evidentiranje mobilnih komunikacionih kanala različitih provajdera i procene najgorih slučajeva kroz dekodiranje kontrolnih signala u UMTS i LTE . SPO - 3006 je postao standardni instrument za obavljanje tih poslova. Korisniku pruža automatsku procenu bezbednosti uzimajući u obzir različite standarde direktno na instrumentu.

preuzmite pdf
NBM-520/550

NBM-520/550

NBM- 520 / 550 je deo NBM - 500 porodice instrumenata. Daju izuzetno precizne rezultate merenja nivoa elektromagnetskog polja. Sa NBM - 550 moguće je vršiti merenja već od nekoliko herca pa do visokih frekvencija mikrotalasnog zračenja koristeći izbor izmenjivih sondi za električno i magnetsko polje

preuzmite pdf
EHP-50F

EHP-50F

Frekvencijski selektivni FFT sistem sa visokim dinamičkim opsegom za izotropna merenja električnih i magnetskih polja od 1 Hz do 400 kHz . Senzori u sva tri pravca prostorne ravni (X, Y i Z) omogućava izotropna selektivna i širokopojasna merenja .

preuzmite pdf
X