Drive test i Benchmarking

Drive Test rešenja obuhvataju širok spektar merenja, od testnih telefona preko laptop rešenja sa više terminala za klasična merenja do Indoor/ Outdoor Benchmarking merenja. Rešenja podržavaju sve aktuelne tehnologije uključujući i LTE Carrier Aggregation.

Outdoor DriveTest

Outdoor DriveTest

Anite Nemo Outdoor rešenje sastavljeno od laptop računara, softvera, skenera i testnih telefona, namenjeno detaljnom testiranju, otklanjanju problema i optimizaciji performansi servisa bežičnih mreža. Sistem podržava sve aktuelne tehnologije uključujući i LTE CA.

preuzmite pdf
Analyze Postprocessing

Analyze Postprocessing

Nemo Analyze post-processing je napredni alat za detaljnu analizu prikupljenih log fajlova i kreiranje izveštaja. Ovaj alat omogućava evaluaciju karakteristika mobilne mreže, određivanje oblasti problema, ukazujući na potencijalno rešenje problema: Coverage, Pollution, Neighbor list, Events, Troubleshooting, KPI Reports...

preuzmite pdf
Handy Drive Test

Handy Drive Test

Nemo Handy-A omogućava brzu verifikaciju RF parametara kao i Voice calls, FTP upload/download i HTTP browsing u nepristupačnim i indoor oblastima.

preuzmite pdf
Invex II Benchmarking

Invex II Benchmarking

Nemo Invex II Benchmarking sistem kombinuje moćan, intuitivan software i skalabilnu hardversku platformu u superiorno rešenje za Benchmarking mobilnih mreža i terminala. Jednostavan za instalaciju, Nemo Invex II obezbeđuje QoS merenja i širok spektar QoE testova uključujući i najnovije algoritme za merenje kvaliteta govora (PESQ i POLQA) i video streaming.

preuzmite pdf
Indoor Benchmarking

Indoor Benchmarking

Nemo Walker Air je Indoor Benchmarking platforma bazirana na Androidu. Sistem se sastoji od Master uređaja (tablet) i maksimalno 7 telefona koji se preko Bluetooth-a povezuju na Master uređaj i vrše sinhronizovana Benchmarking merenja.

preuzmite pdf
X