Wireless

Potreba za sve većim i većim protocima uz kompleksnost na nivou samog biznisa i novih tehnologija, stavlja veliki pritisak na wireless servis provajdere da budu u mogućnosti da nude nove servise koji će ih diferencirati u očima korisnika, a s druge strane da operativni troškovi budu niži.

Ran Test i WiFi

Ran Test i WiFi

Wireless field test rešenja podržavaju kvalitetnu instalaciju mobilne pristupne mreže, održavanje i pouzdane performanse za pružaoce usluga. ...

pročitajte više
Drive test i Benchmarking

Drive test i Benchmarking

Drive Test rešenja obuhvataju širok spektar merenja, od testnih telefona preko laptop rešenja sa više terminala za klasična merenja do ...

pročitajte više
EMF Safety

EMF Safety

Električno "zagađenje" je termin koji se često koristi da opiše sve veštački generisano električno (E) i magnetsko (H) polje. E- i H- ...

pročitajte više
Planing i optimizacija

Planing i optimizacija

Rešenje pokriva planiranje radio i backhaul mreže kao i planiranje kapaciteta u širokom spektru tehnologija i obezbeđuje napredno planiranje ...

pročitajte više