Synchronization Supply Units (SSU)

Uređaji koji omogućavaju distribuciju tradicionalnih T1/E1 i paketskih NTP i IEEE 1588v2 PTP sinhronizacionih signala

SSU2000e

SSU2000e

SSU 2000e - modularna distributivna jedinica koja ima za cilj da na osnovu ulaznih referentnih signala i internih Rubidium ili Quartz clock modula obezbedi do 60 izlaznih E1/2.048 MHz signala po uređaju. Uređaj je proširiv i sa NTP i PTP (IEEE 1588) modulima za distribuciju tačnog vremena i sinhronizacije putem Ethernet mreža. SSU 2000e uređaj je namenjen za sinhronizaciju hibridnih TDM, Ethernet i SyncE mreža.

preuzmite pdf
TP1000

TP1000

TimeProvider 1000 - distributivna jedinica koja na osnovu ulaznih referentnih signala i internih Rubidium ili Quartz clock modula obezbedi do 32 izlazna E1/2.048 MHz signala po uređaju. Uređaj je nadogradiv sa softverskom NTP funkcijom za distribuciju tačnog vremena u Ethernet mrežama.

preuzmite pdf
X