Cs PRS

Samostalini Cesium-ski izvori visoko stabilnih i pouzdanih sinhronizacionih signala

5071A

5071A

5071A Cesium Reference Standard, sa high-performance cesium tube, je na tržištu jedini izvor referentnog signala tačnosti ± 5 x 10-13 i stabilni ≤ 1 x 10-14, namenjen da ispuni stroge laboratorijske zahteve.

preuzmite pdf
Cs4000

Cs4000

Cs4000 Cesium Reference Standard obezbeđuje 100kHz, 1MHz, 5MHz, 10MHz i 1PPS ili opciono E1 izlazne sinhronizacione signale velike stabilnosti i niskog faznog šuma.

preuzmite pdf
CsIII (4310B)

CsIII (4310B)

CsIII (4310B) Cesium Reference Standard obezbeđuje 5MHz, 10MHz, 1PPS ili opciono E1 izlazne sinhronizacione signale velike stabilnosti i niskog faznog šuma.

preuzmite pdf
TimeCesium 4400

TimeCesium 4400

TimeCesium 4400 - autonomni Cesium Reference Standard, namenjen za telekomunikacione mreže, obezbeđuje visoko stabilne i pouzdane G.811 sinhronizacione signale (E1, 2048 kHz, 5 MHz, 10 MHz), koji će omogućiti nesmetani rad svim servisima u mreži.

preuzmite pdf
X