Stresstesting

Validacija performansi i pouzdanosti svih protokola i funkcija u nekim slučajevima nije u mogućnosti da predvidi ponašanje u produkcijskoj mreži. Portfolio Stresstesting rešenja za realistično i stresno testiranje, emulacijom različitih protokola mrežnih uređaja i simulacijom celokupnih arhitektura, pomaže da se u samom procesu dizajniranja detektuju uzroci problema, a samim tim i instalacija u produkcijskom okruženju izvede na jednostavan i brz način.

Spirent TestCenter

Spirent TestCenter

Spirent TestCenter predstavlja sistem za simulaciju i testiranje realnog okruženja i uticaja na kvalitet usluge (QoS) i kvalitet iskustva (QoE) korisnika. Spirent TestCenter predstavlja platformsko rešenje koje realnim i realističnim simulacijama mrežne infrastrukture, saobraćaja i servisa preko samo jednog porta, stvara pravo testno okruženje.

preuzmite pdf
Spirent Avalanche

Spirent Avalanche

Avalanche je najobuhvatniji sistem sa fantastičnim mogućnostima L4-L7 performance/capacity testiranjem danas na tržištu. Nudi Security i Performance testiranje za različite mrežne infrastrukture, Web aplikacije i Triple Play servise obezbeđujući garantovani Quality of Service (QoS) i Quality of Experience (QoE) za krajnje korisnike. Avalanche omogućava simulaciju real-world ponašanja korisnika, mrežnih uslova, web i aplikativnih infrastruktura u kompaktnom uređaju, istovremeno eliminišući potrebu za skupim testiranjem infrastrukture.

preuzmite pdf
Spirent Landslide

Spirent Landslide

Landslide je jedina testna platforma, koja simulira modele stvarnog saobraćaja, a u svrhu evaluiranja bežičnih mreža za prenos podataka. Landslide je platforma koja omogućava emulaciju miliona mobilnih pretplatnika, koji pristupaju bežičnoj infrastrukturi preko raznih pristupnih modela. Emulira sve ključne elemente bežične mreže za prenos podataka i kombinuje control i data simulacije.

preuzmite pdf
X