RF&MW

Keysight -ova RF i mikrotalasna testna rešenja pomažu inženjerima da dizajniraju, generišu talasne oblike, mere i analiziraju signale, i projektuju preciznije sisteme. Danas, Keysight RF i mikrotalasna testna rešenja visokih performansi, kao što su analizatori spektra, signal generatori, mrežni analizatori itd. koriste se širom sveta. Keysight je vodeći proizvođač RF i mikrotalasne testne opreme i kompletna merna rešenja pojednostavljuju ispitivanje sa maksimalnim iskorišćenjem da osigura najbolje moguće rezultate merenja.

Network Analyzer

Network Analyzer

Bez obzira da li ispitujete aktivne ili pasivne komponente Keysight vektorski mrežni analizatori( VNAs ) obezbeđuju nivo integriteta merenja koja vam pomaže da dublje razumevanje dizajna vaših komponenti. Linija proizvoda ide od par Hz do 1,1 THz i pokriva različite primene u modernim telekomunikacijama i ispitivanju materijala.

preuzmite pdf
Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer

Keisight nudi široku lepezu analizatora spektra/signala, od DC do 325 GHz. Dokazana tradicija, inovativnost i ekspertiza merenje uključeni u sve analizatore spektra/signala i merene softvere, obezbeđujući precizna merenja frekvencije, amplitude, modulacija, fazni šum, 2G do 4G bežične komunikacije signale i još preko 25 različitih mernih opcija.

preuzmite pdf
Signal generators

Signal generators

Keisight nudi najširi izbor generatora signala od osnovnog opsega do 67 GHz, sa eksternim modulima moguće je proširiti na 1,1 THz. Od osnovnih i naprednih funkcionalnosti, svaki signal generator poseduje referentne performanse u svojoj klasi da reši zahteve u dizajnu i proizvodnji radio- prijemnika i njihovih komponenti; Primene za koje se primenjuhe su u rasponu od niskih frekvencija za navigaciju, preko mobilnih radio standarda, do milimetraskih radar i satelitskih sistema.

preuzmite pdf
X