General Purpose

Instrumenti opšte namene služe kako bi se testirali uređaji i komponente, kao i da bi se merili osnovni parametri, kao što su: napon, otpornost, jačina struje, snaga, frekvencija, vreme... U instrumente opšte namene spadaju Izvori napajanja, Osciloskopi, Digitalni unimeri, Frekvencmetri, LCR metri I mnogi drugi. Keysight-ovi proizvodi sa više decenijskom tradicijom spadaju među najbolje instrumente na tržištu. Kako bi se omogućila što kvalitetnija merenja i testiranja Keysight svake godine izbacuje nove instrumente.

Oscilloscope

Oscilloscope

Keisight je lider u inovacijama na tržištu osciloskopa, i ponosno drži da je prvi u istoriji izbacio prvi Mixed Signal Oscilloscope (MSO ) . Infiniium osciloskopi poseduju najdublju memoriju u industriji i najmanji šum. Kapacitivni touch-screen osciloskopi, u kombinaciji sa InfiniiScan Zone trigerom na dodir, su jedini osckiloskopi koji vam omogućavaju da trigerujete na područjima od interesa prevlačenjem prsta. Liderstvo u inovacijama prenosi se preko sondi i dodatnog pribora.

preuzmite pdf
Handheld Test Tools

Handheld Test Tools

Za više od 70 godina , Keisight je stvarao inovativna merna rešenja za elektroniku i elektrotehniku. Ručni ispitni alati nude jedinstvene funkcije kao što su: - Očitavanja sa OLED ekrana visokog kontrasta - Kontinuitet provere sa zvučnim i trepćućim upozorenjima - Rešavanje problema u uslovima smanjene vidljivosti sa ugrađenom baterijskom lampom

preuzmite pdf
Power Solutions

Power Solutions

Izvori napajanja se koriste u širokom spektru aplikacija, a Keisight nudi kompletnu liniju DC i AC napajanja da zadovolji vaše zahteve. Linija proizvoda počinje od osnovnih izvora napajanja i ide sve do izvora napajanja visokih performansi. Dodatno, razvijeni su i posebni izvori napajanja i modularne platforme koje daju veću fleksibilnost prilikom razvoja.

preuzmite pdf
Digital Multimeter

Digital Multimeter

U širokom spektru DMM možete naći od ručnih do stonih instrumenata, sa karakteristikama: od 4 do 8,5 cifrnih, Nova DMM serija koja je posebno razvijena sa ciljem da omogući dobar odnos performansi i cene, a sa kojom se postiže više nego što se očekivalo pri većim brzinama. Instrumenti omogućavaju prikupljanje podataka i automatsko prenošenje putem LAN mreže.

preuzmite pdf
X