Metrology&Lab

Za svako merenje koje se napravi neophodno je da postoji sigurnost u to da je to merenje precizno i tačno. Pre nego što se bilo koji servis pusti u produkciono okruženje neophodno je izvršiti testiranje u laboratorijskim uslovima gde će se izvršiti emulacija hiljada korisnika kako bi se dobio realan utisak o kvalitetu tog servisa.

General Purpose

General Purpose

Instrumenti opšte namene služe kako bi se testirali uređaji i komponente, kao i da bi se merili osnovni parametri, kao što su: napon, ...

pročitajte više
RF&MW

RF&MW

Keysight -ova RF i mikrotalasna testna rešenja pomažu inženjerima da dizajniraju, generišu talasne oblike, mere i analiziraju signale, i ...

pročitajte više
EMI&EMC Testing

EMI&EMC Testing

Usklađenost novog instrumenta / proizvoda sa regulativom vezanom za elektromagnetsku imunost (EMI) predstavlja kritičan korak prilikom njegovog ...

pročitajte više
Nano Technologies

Nano Technologies

Kako bi vase mreže, oprema i aplikacije radile na očekivani način potrebno je da njihov rad bude usklađen korišćenjem rešenja za timing i ...

pročitajte više
Stresstesting

Stresstesting

Validacija performansi i pouzdanosti svih protokola i funkcija u nekim slučajevima nije u mogućnosti da predvidi ponašanje u produkcijskoj ...

pročitajte više