Wireline

Competitive market, increasing demand for higher-speed data transfer andhigher service quality are main challenges for wireline service provides as they are struggling to satisfy their subscribers need.

Fiberoptics

Fiberoptics

Rrjeteve optike me performancën e saj duke bërë të mundur transmetimin me cilësi të lartë të shpejtësi të lartë. 20 vitet e fundit ...

lexoni më shum
Copper, DSL and 3PP

Copper, DSL and 3PP

Operatorët dhe ofruesit e shërbimeve (telekomit, ISP ...) të sigurojë përdoruesit përfundimtarë spektër të gjerë të shërbimeve me ...

lexoni më shum
CATV and Video

CATV and Video

Triple Play dhe shërbimet multimediale shtesë shpërndarjes duke përdorur një optike-bosht të përbashkët (HFC) në rrjetin hibrid, kërkon ...

lexoni më shum
Transport systems

Transport systems

Për të kapërcyer lidhjen midis rrjetin kryesor me shpejtësi të lartë dhe infrastruktura komplekse të qasjes, Metro dhe WAN rrjetet janë ...

lexoni më shum