Wireless

Nevoja për Bandwidth gjithnjë e më shumë dhe të biznesit dhe teknologjisë kompleksitetin e vë nën presion të madh ofrues shërbimi wireless për të të jetë në gjendje të ofrojnë shërbime me vlerë të shtuar të reja dhe të japë një përvojë të diferencuar të konsumatorëve, duke reduktuar kostot operacionale.

Ran Test and WiFi

Ran Test and WiFi

Zgjidhjet e testit në terren tel mbështesin vendosjen e rrjetit për instalim me cilësi të lartë të rrjetit, mirëmbajtjen, dhe ...

lexoni më shum
Drive test and Banchmarking

Drive test and Banchmarking

Zgjidhjet Drive Test mbulojnë gamë të gjerë të matjeve, nga telefonat dobishëm për, mbi Laptop zgjidhje të bazuar me terminale të shumta ...

lexoni më shum
EMF Safety

EMF Safety

Smog elektrike është një term i përdorur zakonisht për të përshkruar të gjithë elektrike (ne fushen Posta) të krijuara artificialisht ...

lexoni më shum
Planifikim dhe optimizim

Planifikim dhe optimizim

Zgjidhja mbulon radio dhe backhaul rrjetet dhe planifikimin e kapacitetit në një spektër të gjërë të teknologjive dhe planifikimin e ...

lexoni më shum