Sync Management System

Gjenerata e ardhshme e sistemit për menaxhimin e sinkronizimit siguron kontrollin dhe shikimit në të gjithë rrjetin e sinkronizimit

TimePictra

TimePictra

TimePictra është një sistem i vetëm, i fuqishëm software menaxhimit të integruar që mundëson personelit të rrjetit për të remotely qasje në informata në lidhje me SHKP, rinovuar konfigurimin e tyre, kryejnë menaxhimit të inventarit për ndonjë prej elementeve të menaxhuara në rrjetin e sinkronizimi, të dhënat e performancës pikëpamje, kontrolloni statusin aktual të rrjetit dhe monitorimin e ngjarjeve dhe alarmet në kohë reale.

shkarkoni pdf
X