GPS Synchronization Sources

Burim primar referent i pamvarur (PRS) i bazuar në sinjalet e referencës hyrëse GPS dhe oscilatorit të brendshëm siguron sinjale dalëse të qëndrueshme të sinkronizimit

TimeSource 3550

TimeSource 3550

TimeSource 3550 - pavarur Burimi primar i referencës (PRS), e cila bazohet në sinjal reference GPS dhe oshilator lokal rubidium, gjeneron një të qëndrueshme E1 / 2.048 MHz / 10MHz / 1pps sinkronizimi sinjal në përputhje me Rekomandimin ITU-T G.811.

shkarkoni pdf
TimeSource 3050

TimeSource 3050

TimeSource 3550 - pavarur Burimi primar i referencës (PRS), e cila bazohet në sinjal reference GPS dhe oshilator lokal kuarc, gjeneron një të qëndrueshme E1 / 2.048 MHz / 10MHz / 1pps sinkronizimi sinjal në përputhje me Rekomandimin ITU-T G.811.

shkarkoni pdf
X