DTI Servers

DOCSIS Timing Interface (DTI) Server

TC1000

TC1000

TimeCreator 1000 është një pjesë themelore e headend ose shpërndarës rrjetin e një operatori kabllor vendosjen e M-CMTS, DOCSIS 3.0 ose Sherbime Biznesi mbi DOCSIS. TimeCreator 1000 DTI Server mundëson operatorëve kabllorë për të menaxhuar cilësinë e rrjetit, performanca monitor dhe mbështetjen e frekuencës dhe timestamps sinkronizuara në nivele nanosecond.

shkarkoni pdf
X