Sinhronizim

Në mënyrë për të mbajtur rrjetin tuaj, operacionet dhe aplikimet që të funksionojnë normalisht në të gjitha industritë, ju nevojitet zgjidhje për kohën dhe sinkronizimin.

Cs PRS

Cs PRS

Burime të pamvarura të Cesiumit që ofrojnë sinjale stabile dhe të besueshme të sinhronizimit.

lexoni më shum
GPS Synchronization Sources

GPS Synchronization Sources

Burim primar referent i pamvarur (PRS) i bazuar në sinjalet e referencës hyrëse GPS dhe oscilatorit të brendshëm siguron sinjale dalëse të ...

lexoni më shum
Synchronization Supply Units (SSU)

Synchronization Supply Units (SSU)

Njësitë modulare e cila bazuar në sinjal reference hyrëse dhe rubidium brendshëm ose module kuarc orën siguron shpërndarjen e tradicionale ...

lexoni më shum
Synchronization measurements

Synchronization measurements

Zgjidhjet për matje të sinhronizimit mundësojnë që matjet dhe analizat e gjitha teknologjive të sinhronizimit të përqëndrohen në ...

lexoni më shum
PTP Servers

PTP Servers

Serverat IEEE 1588v2 PTP bazuar në sinjal reference dhe rubidium brendshëm ose kuarc oshilator, gjenerojnë PTP (Precision Time Protocol) ...

lexoni më shum
NTP Servers

NTP Servers

NTP servers bazuar në sinjal reference dhe oshilator brendshme gjeneron NTP (Network Time Protocol) paketave siguruar shpërndarje të saktë ...

lexoni më shum
DTI Servers

DTI Servers

DOCSIS Timing Interface (DTI) Server

lexoni më shum
Sync Management System

Sync Management System

Gjenerata e ardhshme e sistemit për menaxhimin e sinkronizimit siguron kontrollin dhe shikimit në të gjithë rrjetin e sinkronizimit

lexoni më shum