EMI dhe EMC Testimet

Përmbushja e regullativave për interferencat elektromagnetike (EMI-electromagnetic interference) është një hap kritik për ti sjell prodhimet tuaja në treg. Në cilëndo faze të zhvillimit të ciklit të jeni , Keysight posedon zgjidhje adekuate për EMI matjet për ju. Për ti mënjanuar vonesat e shtrenjta të cilat mund të rezultojnë nga testimi i pasuksesshëm i rregullave, aplikacionet për EMI matje nga Keysight të analizuesit të sinjalit nga X-Series ju mundëson të bëni matje preliminare dhe evaluim dijagnostik të dizajnit tuaj, kësthu që do mund ti zgjidhni problemet para se prodhimi juaj formalisht të hyj në komorën testuese.

EMI receiver

EMI receiver

Në testimin EMC, suksesi varet nga mjetet që mund të ju ndihmojë të bëni më shumë në më pak kohë-sot dhe nesër. Kjo është arsyeja pse kemi krijuar MXE: Kjo është në përputhje me standardet. Marrësi EMI dhe analizues diagnostik sinjal ndërtuar mbi një upgradeable platformë. Në laborator dhe në stol, ajo siguron saktësinë, përsëritshmërisë, dhe besueshmërinë që ju duhet për të provuar me besim.

shkarkoni pdf
X